Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Snahou společnosti KONSIT a.s. je zajištění bezpečné práce při odpovídajících hygienických podmínkách pro všechny pracovníky zaměstnané na stavbě, včetně pracovníků subdodavatelů, zajištění bezpečnosti v prostoru stavby, jakož i okolních stávajících objektů.

Dosažení recertifikace managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008 v roce 2017 je pokračováním cesty ke zdokonalování činnosti společnosti i v této oblasti.

V rámci recertifikačního auditu systému v roce 2020 byla posouzena implementace a splnění požadavků mezinárodní normy ISO 45001, která je prvotně zaměřena na prevenci a proaktivní řízení rizik, do dokumentace zpracované dle dříve uplatňované normy ČSN OHSAS 18001:2008.Výsledkem je vydání certifikátu,kterým se potvrzuje, že společností zavedený a udržovaný systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídá požadavkům normy ČSN ISO 45001:2018. Můžeme tedy prohlásit, že cesta k eliminaci rizik na pracovištích společnosti tak zdárně pokračuje.

 ČSN ISO 45001:2018