Certifikace

Certifikované systémy řízení prezentují systémový přístup vrcholového vedení společnosti KONSIT a.s. k řízení všech činností společnosti.

Postupný proces získávání certifikátů začal v roce 1999, kdy společnost získala první z certifikátů dle normy ČSN EN ISO 9002:1994 tzn. pro systém jakosti. Druhým získaným certifikátem bylo potvrzení NBÚ, na jehož základě mohou být společnosti poskytovány utajované skutečnosti a které opravňuje společnost k seznamování se a k vzniku utajovaných skutečností do a včetně utajení stupně "DŮVĚRNÉ". Třetí certifikát dle normy ČSN EN ISO 14001:1997 získala společnost v roce 2002 po prokázání systematického šetrného přístupu k životnímu prostředí. Čtvrtým certifikátem informačního systému od NBÚ prokazujeme spolehlivost při ochraně elektronických dat. Doposud posledním získaným certifikátem je od roku 2005 potvrzení o zavedení a udržování systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:1999.

Od roku 1999 prošla společnost řadou dozorových auditů, dohlídek NBÚ a recertifikačními audity pro udržení již získaných certifikátů pro další období.

V současné době jsme držiteli těchto platných certifikátů a potvrzení:

Sjednocením jednotlivých certifikovaných systémů vzniká integrovaný systém, jehož základní teze jsou vyjádřeny prohlášením společnosti – Politikou ISŘ, která byla vyhlášena 13.4.2004 a je každoročně aktualizována.