Etický kodex

Společnost KONSIT a.s. má dlouhodobě hluboce zakořeněné morální a etické principy, kterými se řídí. Veškerou svou činností chce přispívat k vytváření udržitelného, slušného, poctivého a odpovědného pracovního i obchodního prostředí.

Abychom upevnili povědomí nejen všech svých kolegů, ale i klientů o zásadách, které jsou základem veškerého dění ve společnosti KONSIT a.s., vydalo vedení Společnosti Etický kodex, který pojmenovává a popisuje nejen nepřípustné, nevhodné či žádoucí chování všech zúčastněných osob, ale zároveň dává i návod, jak se v nestandardních situacích zachovat.

Etický kodex je závazným dokumentem, kterým se mají povinnost řídit jak naši zaměstnanci, tak celý náš dodavatelský řetězec.

Etický kodex KONSIT ke stažení [ 792.14 kB, PDF ]