Kvalita

Systém řízení managementu jakosti byl certifikován dle normy ČSN EN ISO 9002:1994 již v září roku 1999 akreditovanou certifikační společností STAVCERT Praha spol. s r. o.

Cílem společnosti bylo nejen vytvořit a udržovat systém managementu jakosti, ale především jej dále rozvíjet a zlepšovat, což platí i v současnosti.

V roce 2002 byl systém managementu jakosti úspěšně recertifikován dle normy ČSN EN ISO 9001:2000, v roce 2003 byl původní certifikát na základě dozorového externího auditu rozšířen o další činnosti společnosti.

V roce 2017 byl systém managementu kvality recertifikován dle normy EN ISO 9001:2016. V roce 2020 v rámci externího dozorového recertifikačního auditu společnost tuto certifikaci úspěšně obhájila.

Cílem společnosti je i nadále zvyšovat kvalitu práce a výrobků za současné ochrany životního prostředí a zdraví pracovníků.

 ČSN EN ISO 9001:2016