Národní bezpečnostní úřad

Společnost s ohledem na nutnost ochrany utajovaných skutečností a dalších informací při nabídkových řízeních i dodávkách stavebních prací pro resort Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a jiných státních i dalších organizací vytvořila bezpečnostní systém, který zajišťuje maximální bezpečnost utajovaných skutečností a informací.

Důraz je kladen na kvalifikaci a znalosti pracovníků, kteří jsou držiteli osvědčení a na prevenci.

Po ukončení prověrky od NBÚ obdržela společnost v roce 2002 potvrzení podle zákona č.148/1998 Sb. a v roce 2006 dle zákona č. 412/2005 Sb. do a včetně stupně utajení "DŮVĚRNÉ“, na jehož základě mohou být společnosti poskytovány utajované skutečnosti a které opravňuje společnost k seznamování se a vzniku utajovaných skutečností.

Certifikátem informačního systému vydaným NBÚ společnosti, od roku 2002 a znovu obnoveným v roce 2015, prokazujeme spolehlivost při ochraně elektronických dat.

 NBU