Životní prostředí

Systém řízení environmentálního managementu (ochrana životního prostředí) byl po zavedení poprvé úspěšně certifikován v roce 2002 akreditovanou certifikační společností STAVCERT Praha s.r.o.

  • V roce 2003 při dozorovém auditu byla certifikace rozšířena na další činnosti společnosti stejně jako u jakosti.
  • Společnost sleduje a vyhodnocuje vliv své činnosti na životní prostředí a snaží se minimalizovat negativní dopady.
  • V roce 2017 společnost naposledy recertifikovala systém řízení evironmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016.
  • Společnost se rozhodla, že nebude komunikovat s externími stranami o svých významných environmentálních aspektech.
  • V září 2009 se naše společnost zapojila do unikátního ekologického projektu "Zelená firma". Věříme, že tím podpoříme kladný vztah našich zaměstnanců k ochraně životního prostředí