Životní prostředí

Systém řízení environmentálního managementu (ochrana životního prostředí) byl po zavedení poprvé úspěšně certifikován v roce 2002 akreditovanou certifikační společností STAVCERT Praha s.r.o.

V roce 2003 při dozorovém auditu byla certifikace rozšířena na další činnosti společnosti stejně jako u systému kvality.

V roce 2017 společnost naposledy recertifikovala systém řízení evironmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a tuto certifikaci v roce 2020 v rámci externího dozorového recertifikačního auditu úspěšně obhájila.

Společnost sleduje a vyhodnocuje vliv své činnosti na životní prostředí a snaží se minimalizovat negativní dopady.

Společnost se rozhodla, že nebude komunikovat s externími stranami o svých významných environmentálních aspektech.

Kromě zavedení systému řízení environmentálního managementu se se naše společnost v září 2009 zapojila do unikátního ekologického projektu "Zelená firma". Věříme, že tím podpoříme kladný vztah našich zaměstnanců k ochraně životního prostředí

 ISO 14001:2016