Firma Konstruktiva je nejstarší českou stavební firmou.

Založena byla v roce 1929 jako akciová společnost se sídlem v Praze, tehdy jako součást Škodových závodů. KONSIT a.s. je soukromá akciová společnost, která vznikla v roce 1991 jako samostatný právní subjekt patřící do holdingové společnosti Konstruktiva a.s. V současné době je majetkově samostatná společnost, oddělená od původního holdingu a je ve 100% vlastnictví fyzických osob z řad vedení společnosti.

KONSIT a.s. provádí komplexní dodávky staveb všech konstrukčních systémů i druhů. V posledních letech se jedná výhradně o zvlášť náročné stavby pro domácí i zahraniční odběratele. Firma je odborně způsobilá k požadovaným výkonům, disponuje jak intelektuálním tak i materiálně technickým zázemím nezbytným k zabezpečení rychlé a kvalitní realizace staveb. Disponuje potřebným počtem pracovníků všech profesí, stavbyvedoucí a pracovníci přípravy jsou autorizovanými inženýry a techniky dle zákona č. 360/92 Sb.

Rekonstrukce historicky významných objektů jsou podstatnou součástí činnosti firmy. Náročná kriteria daná charakterem rekonstrukčních prací a respektování požadavků památkového dozoru staveb ze všech období je firma schopna úspěšně plnit.

Na rozvíjejícím se poli bytové výstavby se společnost podílí jak realizací standardních bytových celků, tak rezidencí pro náročné zákazníky. Na realizovaných zakázkách firma prokázala schopnost použít nových moderních technologií v zájmu splnit vysoké nároky klientů na kvalitu.

Výstavba průmyslových a halových objektů je nedílnou součástí výrobního programu. Tyto stavby byly realizovány převážně pro zahraniční investory, kterými i opakovaně byla firma vyzvána k realizaci svých investičních záměrů.

 Stavba roku 2014

Společnost KONSIT a.s. byla oceněna titulem: Stavba roku 2014

Stavba: Masarykova univerzita - CEITEC (Středoevropský technologický institut)

 Stavba roku 2014