Dům dětí a mládeže Modřany

Stavba:Dům dětí a mládeže Modřany
Místo:Hermannova, Praha 4- Modřany
Investor:DDM Modřany, Ministerstvo školství ČR
Projektant:VM studio
Zahájení výstavby:2003/08
Realizace:2004/08
Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže Modřany
 

Charakteristika

Soubor Domu dětí a mládeže je složen ze tří objektů, budovy víceúčelového sálu – divadla, hlavního objektu kluboven a tělocvičny. Seskupení objektů vytváří vnitřní dvůr – amfiteátr, který je využíván pro pořádání akcí pod širým nebem. Areál slouží k mimoškolní aktivitě dětí sportovní, umělecké i k práci s výpočetní technikou.

Dominantu souboru tvoří ocelová rozhledna nad hřebenem červené části hlavní budovy, která plynule přechází do objektu tělocvičny. Tělocvična je vybavena moderním sportovním povrchem – dřevěnou palubovkou s podlahovým vytápěním. Součástí areálu je také dráha s asfaltovým povrchem a klopenými zatáčkami pro jízdu na kolečkových bruslích, hřiště s umělým travnatým povrchem, hřiště na plážový volejbal, vnitřní a vnější umělé lezecké stěny.
Budova žlutého víceúčelového sálu je spojena s částí kluboven ocelovou lávkou, součástí bezbariérového přístupu celého areálu, na který byl ze strany investora a projektanta kladen zvláštní důraz.

Při provádění stavby byla požadována maximální ochrana stávající zeleně v bezprostřední blízkosti objektů, která je doplněna novými stromy, keři a popínavými rostlinami. Použité přírodní materiály jako dřevěná okna, přírodní linolea, dřevěné obklady, pálené cihly, skládaná střešní krytina, lomový kámen a pozinkovaná ocel dodávají areálu spolu se zelení příjemnou atmosféru pro uživatele.

Pestrý výraz sytými barvami vnitřních i vnějších povrchů, vtiskl areálu architekt Vlado Milunič, který je autorem projektu.