Rekonstrukce a oprava objektu Slezská

Stavba:Rekonstrukce a oprava objektu Slezská
Místo:Slezská 7, Praha 2
Investor:Ústav zemědělských a potravinářských informací
Zahájení výstavby:2005/09
Realizace:2007/04
Divize:Divize 4 | Ing. Jiří Urban - tel. 225 377 161
Rekonstrukce a oprava objektu Slezská Rekonstrukce a oprava objektu Slezská Rekonstrukce a oprava objektu Slezská Rekonstrukce a oprava objektu Slezská Rekonstrukce a oprava objektu Slezská Rekonstrukce a oprava objektu Slezská Rekonstrukce a oprava objektu Slezská Rekonstrukce a oprava objektu Slezská Rekonstrukce a oprava objektu Slezská Rekonstrukce a oprava objektu Slezská Rekonstrukce a oprava objektu Slezská Rekonstrukce a oprava objektu Slezská Rekonstrukce a oprava objektu Slezská Rekonstrukce a oprava objektu Slezská Rekonstrukce a oprava objektu Slezská Rekonstrukce a oprava objektu Slezská Rekonstrukce a oprava objektu Slezská Rekonstrukce a oprava objektu Slezská
 

Charakteristika

Tento objekt byl navržen arch. Josefem Gočárem a realizován stavitelem arch. Pilcem v rozmezí let 1924 – 1926. Kolaudačním rozhodnutím ze dne 18.5.1926, byla v tehdejší Chocholouškově ulici dána do užívání budova pod názvem „ Vyšší družstevní zemědělská škola“ na Královských Vinohradech. Dne 13.1.1927 se slavnostně otevírá „Ústřední slovanská zemědělská čítárna“ České akademie zemědělské. V tomto roce je již objekt nazýván“ Domem zemědělské osvěty“ – svědčí o tom původní nápis na zadním portálu budovy. V pozdějších letech je již „čítárna“ nazývána „Ústřední zemědělskou knihovnou“. S malými obměnami, poznamenanými dobou, je tento název používám dodnes a stal se nedílnou součástí objektu.

Jedná se o nemovitou kulturní památku, která leží ve vyhlášené památkové zóně, v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace, v území se zákazem výškových staveb. Budova raně funkcionalistického slohu s prvky pozdního dekorativismu – plastiky Otty Gutfreunda z roku 1927 a je situována na pozemku lichoběžníkového půdorysu východně od Náměstí Míru. Rekonstruovaný objekt je situován jako uzávěra uliční fronty a celého bloku vymezeného ulicemi Slezskou na jižní straně, Římskou na severní straně a ulicí Blanickou na východní straně objektu.

Většinu prostor objektu bylo třeba opravit a repasovat a to s ohledem na jejich výjimečnou památkovou hodnotu.

Součástí rekonstrukce byla oprava a repase:

- hlavního sálu, přísálí a šatny
- prostor kanceláří středního křídla 3.NP
- prostor schodišť včetně souvisejících prků interiéru
- střech objektu
- společných prostor chodeb objektu
- standardních kanceláří v objektu
- fasád objektu
- vybudování centrálního velínu pultu ostrahy, sjednocení a doplnění strukturované kabeláže s napojením na nové systémy v objektu