Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov

Stavba:Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov
Místo:Pařížská 9/68, Praha 1
Investor:COLUMBIA s.r.o., Vězeňská 5, 110 00 Praha 1
Projektant:NĚMEC POLÁK, s.r.o. Praha 7
Zahájení výstavby:2006/11
Realizace:2008/05
Divize:Divize 3 | stav. Jiří Horáček - tel. 225 377 131
Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov
 

Fotografie z výstavby

Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov Rekonstrukce objektu čp. 68/V, Pařížská 9, Praha 1, Josefov
 

Charakteristika

Cílem rekonstukce je obnovit původní objekt z roku 1904, který nebyl více než 50let udržován a v době před rekonstrukcí se nacházel v havarijním stavu. Budova je pětipodlažní, podsklepená s využitým podkrovím. Konstrukčně se jedná o zděný třítrakt se sedlovou střechou a třemi věžičkami. Nad nárožím je věžička osazena šestibokou lucernou.
V přízemí budou reprezentativní obchodní prostory, které budou propojeny do přízemí a patra. Ve zbývajících prostorech objektu budou znovu zprovozněny byty, které budou doplněny o další prostory v krovech.
Vlastní stavební práce zahrnují rozsáhlé bourací práce nosných i nenosných prvků, demontáž střešní krytiny, krovů, klempířských prvků, odstranění podlahových vrstev, vybourání balkónů ve dvorní části, demontáže stávajících rozvodů.
Změnou dispozice budou provedeny vyzdívky nových příček, nové omítky, repase štukáterských prvků, repase dřevěných, kamenických, zámečnických prvků, oprava a obnovení zdobné venkovní fasády, oprava konstrukce krovu, klempířských a pokrývačských prací, montáž nové stropní konstrukce s rámovou prosklenou fasádou, vestavba mezipatra pomocí ocelové příhradové konstrukce.
V objektu bude zřízena nová plynová kotelna, nové rozvody a technologie ÚT, chlazení VZT, ZTI, elektro.