Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny

Stavba:Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny
Místo:Jirny
Investor:Jirny Development Company a.s.
Projektant:DELTAPLAN s.r.o., Jankovcova 53, 170 00 Praha 7
Zahájení výstavby:2007/03
Realizace:2008/03
Divize:Divize 5 | Ing. Pavel Polcar - tel. 225 377 161
Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny
 

Fotografie z výstavby

Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny Logistické centrum pro výrobu a skladování - Praha východ, Jirny
 

Charakteristika

Dominantním prvkem areálu je rozměrná hala s jednoduchým tvarem plochého hranolu.Půdorysné rozměry haly, včetně administrativně obslužného centra, jsou 97,05x55,15m.Hala má podél své východní strany přisazen blok administrativně obslužného centra.Jedná se o železobetonový montovaný skeletový průvlakový systém založený na železobetonových patkách.Sloupy skeletu haly jsou navrženy v modulu 18x18 m. Po obvodě haly jsou vloženy sloupy nesoucí obvodový plášť v modulu 6m.V třípodlažní administrativní časti jsou sloupy zhuštěny v modulu 6x6m. Sloupy administrativy jsou navrženy dělené v úrovni jednotlivých podlaží.Obvodový provětrávaný plášť haly je tvořen skládaným kazetovým systémem ROCKPROFIL. Obvodový plášť administrativy je tvořen modulovým systémem.