Výrobní budova HVP - Vitana

Stavba:Výrobní budova HVP - Vitana
Místo:areál Vitany v Byšicích
Investor:Vitana a.s.
Projektant:Chemoprag, s.r.o.
Zahájení výstavby:2003/09
Realizace:2004/09
Výrobní budova HVP - Vitana Výrobní budova HVP - Vitana Výrobní budova HVP - Vitana Výrobní budova HVP - Vitana
 

Charakteristika

Hlavní objekt stavby výrobní budovy HVP je prefabrikovaný dvoupodlažní ŽB skelet, který je založený na vrtaných ŽB pilotách v modulu 10,5 x 6,0 m a 6 x 6 m. Obvodový plášť proveden z cihelných bloků Porotherm.

 

Strop 1.NP je ŽB monolit. deska na trámech montovaného skeletu. Střešní plášť tvoří tepelné izolační souvrství s modifikovanými živicemi. Celá budova je klimatizována. Vnitřní povrchové úpravy splňují nároky na potravinářský provoz a chemickou zátěž. Součástí stavby byly další menší objekty a venkovní objekty související s dopravní obslužností.