ČVUT - revitalizace areálu Karlovo náměstí

Stavba:ČVUT - revitalizace areálu Karlovo náměstí
Místo:Praha 2, Karlovo náměstí 13
Investor:České vysoké učení technické v Praze
Projektant:CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.
Zahájení výstavby:2008/07
Realizace:2008/12
Divize:Divize 2 | Ing. Oldřich Pasečný - tel. 225 377 141
ČVUT - revitalizace areálu Karlovo náměstí ČVUT - revitalizace areálu Karlovo náměstí ČVUT - revitalizace areálu Karlovo náměstí ČVUT - revitalizace areálu Karlovo náměstí ČVUT - revitalizace areálu Karlovo náměstí ČVUT - revitalizace areálu Karlovo náměstí ČVUT - revitalizace areálu Karlovo náměstí
 

Fotografie z výstavby

ČVUT - revitalizace areálu Karlovo náměstí ČVUT - revitalizace areálu Karlovo náměstí ČVUT - revitalizace areálu Karlovo náměstí ČVUT - revitalizace areálu Karlovo náměstí ČVUT - revitalizace areálu Karlovo náměstí
 

Charakteristika

Jedná se o provedení stavebních úprav objektu \"B\", vybudování kolektoru a výstavbu nového objektu ve dvorním traktu areálu ČVUT Karlovo náměstí 13, Praha 2.
Stavební úpravy objektu \"B\" zahrnují rekonstrukci dvou stávajících učeben a zbudování jedné nové učebny v návaznosti na prosklenou halu.

&undefined;

Další součástí revitalizace je vybudování kolektoru v prostoru dvora a chodby, která propojuje místnost velínu a rozvodny v budově \"A\" areálu ČVUT. Kolektor je částečně venkovní a částečně vnitřní. Jsou zde umístěny rozvody elektroinstalace pro stávající provozy, pro dvorní vestavbu prosklené haly a rezervy pro další rozvoj areálu ČVUT.


Ve dvoře stávajícího areálu Fakulty strojní ČVUT je vybudována nová plně prosklená hala. Jedná se o objekt auly, jehož základní funkcí je vytvoření centrálního společného prostoru pro studenty a pedagogy školy.