Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu

Stavba:Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu
Místo:Hradčanské náměstí, Praha 1
Investor:Národní galerie v Praze
Projektant:Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.
Zahájení výstavby:2008/11
Realizace:2011/11
Divize:Divize 1 | Ing. Pavel Exner - tel. 225 377 131
Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu
 

Fotografie z výstavby

Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu Salmovský palác - rekonstrukce a vestavba vstupního objektu
 

Charakteristika

Jedná se o rekonstrukci třípodlažního objektu s podkrovím a suterénem a novostavbu Ústředního vstupního objektu na dvoře mezi Salmovským a Schwarzenberským palácem za ohradní zdí s branou.


V Salmovském paláci dojde k rekonstrukci architektonicky hodnotné fasády objektu, restaurování umělecko-řemeslných prvků interiéru (štukové prvky, původní kamenné dlažby, schodiště, parkety, dobové tapety, kazetové dveře s profilovanou zárubni, zábradlí, lustr, sgrafita, pamětní bronzová deska, kachlová kamna apod.). V místnostech 1.NP, sálech a salonech 2. a 3.NP budou instalovány sbírky Národní galerie, v úrovni 1. PP Salmovského paláce bude pro návštěvníky zpřístupněna galerijní kavárna a interaktivní dílny. Provoz kavárny bude rozšířen o sezení na terasách na jih situované zahrady s výhledem na panorama Prahy a malostranské střechy. V malém jižním křídle Salmovského paláce bude zřízena restaurátorská dílna, depozitář s badatelnou včetně zázemí. Projekt navrhuje nové vnější hydroizolace, které se provedou v rámci odkrytí podzemních objektů a výkopu tras nových sítí. Pro vytvoření uzavřeného izolačního systému na tomto zdivu bude aplikována infuzní clona v úrovni podlahy suterénu. Vzhledem ke statickým poruchám objektu je navrženo zajištění jižní stěny tryskovou injektáží a mikropilotami s ŽB převázkou a spínacími táhly. V objektu je navržený výtah, který zabezpečí bezbariérový pohyb po celém objektu. Stávající konstrukce podlah budou zesílené. Provede se sanace napadených zhlaví dřevěných trámů v podkroví. V objektu jsou navržené nové rozvody všech sítí vzhledem ke změně využití objektu. Na budově paláce proběhne kompletní výměna keramické krytiny a všech klempířských prvků.


Na dvoře mezi Salmovským a Schwarzenberským palácem za ohradní zdí s branou při Hradčanském náměstí vznikne Ústřední vstupní objekt-hlavní nástupní prostor. Projekt vstupní haly vychází z vítězného návrhu mezinárodní soutěže od španělského architekta Josepa Louise Matea, MAP Arquites Barcelona. Výsledný návrh zpracoval J. L. Mateo, dle požadavku galerie, úpravou suterénu vlastního projektu podle architektky Aleny Šrámkové, která se umístila v soutěži na druhém místě. Ústřední vstupní objekt bude tvořený vestavbou, propojující oba paláce, s pokladnami a informačním centrem, ve formě prosklené haly.

&undefined;
Kulturní památka r.č. 39791/1028 Pražská památková rezervace, památka UNESCO

Ze stavební historie stavby:
Klasicistní trojkřídlá budova, vystavěná v l. 1800 – 1811 údajně Františkem Pavíčkem (Pawitschkem), s použitím starších, zejména renesančních konstrukcí. Renesanční konstrukce se dochovaly v západní části domu v přestavěném křídle při tehdejším sousedním paláci Lobkovickém. Toto křídlo mělo kosodélný půdorys s příčnou trojtraktovou dispozicí v přízemí a se sálem v 1. patře. Západní dům je jedinou částí renesančního domu, která se v hlavním zdivu zachovala beze změn.
Ve 2. pol. 17. stol. se všechny domy na městišti dostaly do držení pánů ze Šternberka, kteří ještě před koncem 17. stol. uvažovali o celkové přestavbě na výstavný palác. K jeho realizaci však nedošlo. Jednotlivé objekty tu stály až do klasicistní přestavby.

Arcibiskup Salm přestavěl objekt nikoli jako sídelní palácovou budovu, ale na obytný dům s naturálními byty pro své úředníky a služebnictvo, a proto není označení palác zcela oprávněné. Novodobé úpravy se v objektu omezily na vcelku nevýznamné adaptace. Jako součást pražské rezidence sloužil palác rodu Schwarzenbergů až do roku 1945, kdy byl zestátněn a využíván k obytným účelům a pro zahraniční službu.