SKP – Stáčení železničních cisteren

Stavba:SKP – Stáčení železničních cisteren
Místo:Kralupy nad Vltavou
Investor:Intecha spol. s r.o.
Zahájení výstavby:2009/03
Realizace:2009/11
Divize:Divize 2 | Ing. Oldřich Pasečný - tel. 225 377 141
SKP – Stáčení železničních cisteren SKP – Stáčení železničních cisteren SKP – Stáčení železničních cisteren
 

Fotografie z výstavby

SKP – Stáčení železničních cisteren SKP – Stáčení železničních cisteren SKP – Stáčení železničních cisteren SKP – Stáčení železničních cisteren SKP – Stáčení železničních cisteren SKP – Stáčení železničních cisteren SKP – Stáčení železničních cisteren SKP – Stáčení železničních cisteren
 

Charakteristika

Jedná se o vybudování nových a úpravu stávajících stavebních objektů (čerpací stanice kapalných plynů, velín, požární hydrantová voda) stáčecího stanoviště železničních cisteren. Nové stáčecí stanoviště přispěje ke zvýšení bezpečnosti manipulace a skladování hořlavých uhlovodíkových plynů. Stavba prováděna v nejpřísněji střežené zóně – vysoké riziko výbušnosti - chemických závodů Kralupy nad Vltavou.


Nové stáčecí místo je navrženo jako zabezpečená betonová plocha (zajištění proti úniku chemických látek do životního prostředí) zastřešená ocelovým přístřeškem, kterým prochází nová vlečková kolej a vyspádovaný betonový žlábek sloužící pro odvodnění vnitřního prostoru haly stáčení a je v něm také na ocelových nosnících umístěna dráha lanového posunu.


Zvláštností stavby je vybudování 2ks hlubokých, záporově pažených jam, kde se v budoucnu budují jímky z vodostavebních betonů bez pojistných izolací - nádrže „bílé vany“.