Svatostánek českého vinařství

Stavba:Svatostánek českého vinařství
Místo:Litoměřice
Investor:Město Litoměřice
Projektant:JJB-Ing.-Praha, s.r.o.
Zahájení výstavby:2009/03
Realizace:2011/02
Divize:Divize 6 | Ing. Zbyněk Lisý - tel. 225 377 201
Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství
 

Fotografie z výstavby

Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství Svatostánek českého vinařství
 

Charakteristika

Gotický hrad byl vybudován v místech opevněného sídla správy kraje. Gotický palác byl vybudován současně s hradbami města. Hrad byl v historii využívám k hospodářským účelům, nedbalo se na jeho representativní charakter- V roce 1665 vyhořel, dále hlavně klasicistní přestavby pokračovaly až do poloviny minulého století. Současná podoba hradu vznikla při stavbě sousedního domu kultury.

V průběhu nynější rekonstrukce byl nalezen původní vstupní portál do hradu, další dvě úrovně sklepů v hloubce 10 m pod stávajícím terénem a archeologickými průzkumy bylo zjištěno, že objekt hradu je starší, než se dosud předpokládalo - pochází již z 1. poloviny 14. století.

Objekt hradu bude propojen s objektem domu kultury a bude využíván jako multifunkční centrum se zázemím, výstavními prostory a vinárnou. Dokončení rekonstrukce se předpokládá na konec roku 2010.