Nemocnice Slaný - dialýza

Stavba:Nemocnice Slaný - dialýza
Místo:Slaný
Investor:Město Slaný
Projektant:Ing. Jan Mrzílek, Studeněves 96, 273 79 Tuřany
Zahájení výstavby:2009/04
Realizace:2009/10
Divize:Divize 3 | stav. Jiří Horáček - tel. 225 377 131
Nemocnice Slaný - dialýza Nemocnice Slaný - dialýza Nemocnice Slaný - dialýza Nemocnice Slaný - dialýza Nemocnice Slaný - dialýza Nemocnice Slaný - dialýza Nemocnice Slaný - dialýza Nemocnice Slaný - dialýza Nemocnice Slaný - dialýza Nemocnice Slaný - dialýza Nemocnice Slaný - dialýza Nemocnice Slaný - dialýza Nemocnice Slaný - dialýza Nemocnice Slaný - dialýza Nemocnice Slaný - dialýza
 

Fotografie z výstavby

Nemocnice Slaný - dialýza Nemocnice Slaný - dialýza Nemocnice Slaný - dialýza Nemocnice Slaný - dialýza Nemocnice Slaný - dialýza Nemocnice Slaný - dialýza Nemocnice Slaný - dialýza Nemocnice Slaný - dialýza Nemocnice Slaný - dialýza Nemocnice Slaný - dialýza Nemocnice Slaný - dialýza Nemocnice Slaný - dialýza
 

Charakteristika

Záměrem investora je vybudování 8-mi lůžkového dialyzačního střediska s potřebnou ambulantní částí a úprava stávajícího nevhodného zázemí gynekologického operačního sálu a rozšíření provozu gynekologie o 8 pooperačních lůžek.
Přístavba vytváří půdorysně obdélník o rozměrech 20 x 13m. Vzhled celé přístavby je architektonicky řešen tak, aby se rámcově začlenil ke stávajícímu objektu. Přístavba je navržena jako dvoupodlažní samostatný dilatační celek, napojený na stávající budovu. Pro potřebu Fresenius Medical Care bude vyčleněno celé přízemní podlaží. Nemocnice Slaný bude využívat celou plochu 1.NP přístavby, kde bude rozšířený provoz gynekologicko-porodního operačního sálu.
Základové konstrukce jsou hlubinné pilotové. Nosný systém přístavby je kombinací skeletové a stěnové zděné konstrukce. Nosné stropní konstrukce budou z železobetonových desek s hlavicemi v místě sloupů. Střecha je plochá s atikou s vnitřním odtokem. Budou provedeny kompletní klempířské konstrukce. Obvodové zdivo bude kompletně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem. Okna jsou navržena plastová s izolačními dvojskly. Veškeré dělící příčky jsou navrženy z akustických cihel, pohledy jsou řešeny jako sádrokartonové. Budou kompletně zrealizovány nové podlahové konstrukce s nášlapnými vrstvami z keramických dlažeb a marmolea. Vnitřní omítky budou provedeny vápenné. V hygienických částech budou provedeny keramické obklady.
Součástí rekonstrukce je kompletní dodávka nových zdravotechnických rozvodů. Nově bude zrealizován rozvod vzduchotechniky, ústředního vytápění se systémem měření a regulace. V rámci rekonstrukce bude též provedena dodávka silnoproudých a slaboproudých instalací.