Kogenerace a DeNox v ZEVO Malešice

Stavba:Kogenerace a DeNox v ZEVO Malešice
Místo:Praha - Malešice
Investor:ZAUNER Anlagebau GmbH
Projektant:CHEMOPRAG, s.r.o.
Zahájení výstavby:2009/05
Realizace:2010/10
Divize:Divize 2 | Ing. Oldřich Pasečný - tel. 225 377 141
Kogenerace a DeNox v ZEVO Malešice Kogenerace a DeNox v ZEVO Malešice Kogenerace a DeNox v ZEVO Malešice Kogenerace a DeNox v ZEVO Malešice Kogenerace a DeNox v ZEVO Malešice Kogenerace a DeNox v ZEVO Malešice Kogenerace a DeNox v ZEVO Malešice Kogenerace a DeNox v ZEVO Malešice Kogenerace a DeNox v ZEVO Malešice Kogenerace a DeNox v ZEVO Malešice Kogenerace a DeNox v ZEVO Malešice Kogenerace a DeNox v ZEVO Malešice Kogenerace a DeNox v ZEVO Malešice Kogenerace a DeNox v ZEVO Malešice Kogenerace a DeNox v ZEVO Malešice Kogenerace a DeNox v ZEVO Malešice Kogenerace a DeNox v ZEVO Malešice Kogenerace a DeNox v ZEVO Malešice Kogenerace a DeNox v ZEVO Malešice Kogenerace a DeNox v ZEVO Malešice Kogenerace a DeNox v ZEVO Malešice Kogenerace a DeNox v ZEVO Malešice
 

Charakteristika

Tento projekt má zlepšit využití energetického obsahu spalovaného komunálního odpadu se současnými trendy a legislativními požadavky pro tento druh zařízení.
Jedná se vybudování nového prostoru turbínové haly a přilehlé technické přístavby a souvisejících objektů:

Strojovna parní turbíny – Turbínová hala
- Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu dílen údržby a skladů pro zázemí elektra, sanity pro obsluhu náhradního zdroje a dalšího strojního zařízení sloužícího pro strojovnu turbogenerátoru. Provedeny nové podlahové desky, železobetonová vana turbosoustrojí s navazujícím želbet. elektrokanálem a želbet. základy pro osazení technologií

Strojovna parní turbíny – Přístavba
- Jedná se o zděnou halu s pultovou střechou navazující na stěnu strojovny parní turbíny, kde se nachází kompresorová stanice, místnost dieselagregátu, kobky pro umístění suchých traf, místnost mytí součástí a rozvodny silnoproudu, kabelový prostor, místnost pro generátorový vypínač, provozní místnost.

Vychlazovací jímka
- Jímka umístěna vedle haly strojovny parní turbíny, v místech bývalého skladu technických plynů. Slouží k zachycení případných úniků vod při haváriích a servisním vypouštění chemicky upravených vod z haly strojovny parní turbíny. Vody jsou do jímky svedeny potrubím z podlahových vpustí a výlevky v hale.
- Jedná se o želbet. monolitickou podzemní jímku uvnitř rozdělenou želbet. prefabrikovanými hradítky do tří vzájemně propojených komor. Hradítka jsou různé výšky pro zajištění postupného ochlazení přivedené vody na minimální požadovanou teplotu. Takto ochlazená voda je poté odvedena přes odlučovač ropných látek a revizní šachtu do splaškové kanalizace.

Čpavkové hospodářství
- Jedná se o želbet. monolitickou havarijní jímku sloužící pro osazení technologie skládající se z nádrže čpavkové vody a o záchytnou jímku v prostoru stáčení cisteren

Stanoviště blokového olejového transformátoru
- Železobetonová konstrukce. Součástí spodní stavby objektu je záchytná olejová jímka