SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn

Stavba:SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn
Místo:Karlštejn
Investor:SVS spol. s r.o.
Projektant:VMS projekt s.r.o.
Zahájení výstavby:2009/09
Realizace:2010/07
Divize:Divize 4 | Ing. Jiří Urban - tel. 225 377 161
SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn
 

Fotografie z výstavby

SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn SVS - přestavba administrativní budovy - Karlštejn
 

Charakteristika

Bude provedeno zesílení nosné ocel.kce v části 1.NP (průvlaky, trámy,sloupy)a v části 1.PP (nově vložené stropní ocelové trámy), nová stropní deska nad 1.NP (spřažená ocelobetonová kce).

Pro obsluhu výrobní části dojde k přístavbě nákladního výtahu 2,5 t ze suterénu do 2.NP (železobetonová kce), k vestavbě nového osobního výtahu ve středovém schodištia k přístavbě nového hlavního vstupu.Dále bude provedena nová nosná ocel.kce pro fasádní plášť Kingspan. Budou provedeny nové podlahové kce v 1. A 2. NP pro zvýšenou zátěž
Je navržena nová jednoplášťová skladba střechy. Okna budou z části hliníková a z části plastová, nové dělící stěny v objektu budou ze sádrokartonu, stejně tak i podhledy. Nově budou provedeny rozvody ZTI, UT,Elektro, VZT. V poslední části bude provedeno nové oplocení, komunikace a sadové úpravy.