ZOO - úprava fasády

Stavba:ZOO - úprava fasády
Místo:U Trojského zámku 120/3,Praha 7
Investor:Zoologická zahrada v Praze
Projektant:Dvořák & partneři
Zahájení výstavby:2009/09
Realizace:2010/02
Divize:Divize 2 | Ing. Oldřich Pasečný - tel. 225 377 141
ZOO - úprava fasády ZOO - úprava fasády ZOO - úprava fasády ZOO - úprava fasády ZOO - úprava fasády ZOO - úprava fasády ZOO - úprava fasády ZOO - úprava fasády ZOO - úprava fasády ZOO - úprava fasády ZOO - úprava fasády ZOO - úprava fasády ZOO - úprava fasády ZOO - úprava fasády ZOO - úprava fasády
 

Charakteristika

Objekt se nachází v památkově chráněném území hl. města Prahy. Účelem stavby bylo opravit fasády původní funkcionalistické správcovské budovy a přistavěné restaurace. V rámci těchto prací došlo také k vytvoření nového přístřešku pro vozíky a kola, který je umístěn v prostoru střešní terasy.

&undefined;

Architektonicé ztvárnění plně navazuje na jiné moderní stavby vznikající v ZOO Praha, ale zároveň si ponechává svoji individualitu a jedinečnost. Pro dřevěný obklad fasády a dřevěnou terasu bylo použito modřínového dřeva. Část fasády je řešena plechovým lamelovým obkladem navazujícím na prosklené zábradlí z bezpečnostního skla. Stavebními úpravami došlo také k zateplení objektu a opravě hydroizolačních souvrství terasy. Během výstavby byla zjištěna nedostatečná únosnost stropu pod terasou, což bylo vyřešeno ocelovou konstrukcí roznášecího roštu terasy, který byl namontován ve velmi krátkém termínu i přes nepříznivé zimní klimatické podmínky.