Polybutadien - finalizace

Stavba:Polybutadien - finalizace
Místo:Kralupy nad Vltavou
Investor:SYNTHOS PBR s.r.o.
Projektant:CHEMOPRAG s.r.o.
Zahájení výstavby:2010/04
Realizace:2011/04
Divize:Divize 2 | Ing. Oldřich Pasečný - tel. 225 377 141
Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace
 

Fotografie z výstavby

Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace Polybutadien - finalizace
 

Charakteristika

Výstavba objektu určeného pro vysušení kaučukové drtě a její balení do boxů. Kaučuková drť je následně odvážena do skladu kaučuku. Jedná se o dvoulodní halu rozměrů 37.83 x 91.06 m. Výškově je hala rozdělena na dvě části. V severní části o výšce 21.52 m jsou sušící linky a v jižní části o výšce 11.52 m je paletizační linka. Uvnitř haly jsou konstrukce pro technologie - ocelové konstrukce a plošiny a jejich základy. Střecha a obvodový plášť haly je tvořen sendvičovými panely. Do střešního pláště jsou osazeny světlíky pro osvětlení haly.

Vnitřní prostředí haly je z důvodu technologického provozu velmi náročné. Vnitřní teplota se v souvislosti s venkovní teplotou a expedicí horké suroviny pohybuje v rozmezí +5°C - +30°C, relativní vlhkost vnitřního vzduchu je 50 - 80%. V závislosti na vnitřní teplotě v hale je řízeno větrání haly systémem protidešťových žaluzií ve fasádě instalovaných pod stropem a u podlahy. Nucené podtlakové větrání haly je pomocí osmi stěnových ventilátorů.