Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička

Stavba:Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička
Místo:Praha
Investor:Správa Pražského hradu
Projektant:Mercator s.r.o.
Zahájení výstavby:2010/05
Realizace:2010/11
Divize:Divize 4 | Ing. Jiří Urban - tel. 225 377 161
Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička
 

Fotografie z výstavby

Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička Pražský hrad - Rekonstrukce komunikace Jiřská - Zlatá ulička
 

Charakteristika

Účelem stavby je oprava stávajících komunikací ve Zlaté uličce, rekonstrukce kanalizace, veřejného osvětlení, kabelových rozvodů nízkého napětí a slaboproudu.

Jedná se o stavební práce související s:
1.) statické zajištění stávajících objektů
2.) odstranění stávajících vrstev komunikací
3.) zemní práce
4.) odstranění předmětných stávajících inženýrských sítí (kanalizace, veřejné osvětlení, kabelových rozvodů nízkého napětí, slaboproud)
5.) vybudování nových předmětných inženýrských sítí (kanalizace, veřejné osvětlení, kabelových rozvodů nízkého napětí, slaboproud)
6.) provedení zásypů a hutnění
7.) provedení nových vrstev komunikací
Nedílnou součástí rekonstrukce bude archeologický průzkum.