Galerie Holešovice DOX

Stavba:Galerie Holešovice DOX
Místo:Praha 7, Osadní 761/3
Investor:BOX a.s., Vojtěšská 212/8, 110 00 Praha 1
Projektant:Dvořák a partneři - projekční kancelář a stavební management,Krocínova 3, Praha
Zahájení výstavby:2010/02
Realizace:2011/09
Divize:Divize 1 | Ing. Pavel Exner - tel. 225 377 131
Galerie Holešovice DOX Galerie Holešovice DOX Galerie Holešovice DOX Galerie Holešovice DOX Galerie Holešovice DOX Galerie Holešovice DOX Galerie Holešovice DOX Galerie Holešovice DOX Galerie Holešovice DOX Galerie Holešovice DOX Galerie Holešovice DOX Galerie Holešovice DOX Galerie Holešovice DOX Galerie Holešovice DOX Galerie Holešovice DOX Galerie Holešovice DOX Galerie Holešovice DOX Galerie Holešovice DOX
 

Fotografie z výstavby

Galerie Holešovice DOX Galerie Holešovice DOX Galerie Holešovice DOX Galerie Holešovice DOX Galerie Holešovice DOX Galerie Holešovice DOX Galerie Holešovice DOX
 

Charakteristika

Jedná se o rekonstrukci objektu pro sklady a kanceláře Galerie DOX.

 

  • Zajímavě je řešení parkování osobních automobilů na střeše s dopravou pomocí automobilového výtahu.
  • V rámci stavebních úprav byl odstraněn krov včetně trámové stropu podkroví a železobetonová deska, dále bylo zdivo odbouráno až na úroveň nadpraží oken 2. NP.
  • Následně byly provedeny věnce na obvodových a středních zdech, do kterých byla uložena startovací výztuž pro provedení železobetonových atik z tvárnic ztraceného bednění.
  • Vodorovné stropní konstrukce byly nově provedeny z předepnutých stropních panelů Spiroll tloušťky 250 mm.
  • Vnitřní stavební úpravy se omezily pouze na odstranění příček, drobné rozšiřování nebo budování nových otvorů, dále doplnění ocelových trámů pod nové příčky v2.NP (mezi stávající dřevěné trámy).

 

Budova SO 03 je tvořena původní výrobní budovou (ŽB skelet) a nástavbou na této budově. Objekt SO 03 je již z exteriéru kompletně dokončen a do fasád objektu nebude nijak zasahováno. Budou provedeny pouze drobné zásahy v návaznosti na doplňované technologie a stavební úpravy související s vnitřní rekonstrukcí.
V řešeném objektu SO 03 se budou nacházet výstavní prostory, místnosti sociálního zázemí a konferenční sály. První patro bude využito pro skladovací účely. Druhé a třetí nadzemní podlaží bude využito jako výstavní plocha prezentací. Do čtvrtého nadzemního podlaží bude umístěno auditorium (konferenční sál) a výstavní sál. V konferenčním sále budou realizovány přednášky a prezentace různých produktů a služeb. Současně se na výstavních plochách v 2.NP, 3.NP a 4.NP budou vystavovat prezentace k těmto produktům a službám. Funkce těchto ploch bude jiná než jsou galerijní plochy v SO 01.
V rámci celkové rekonstrukce objektu SO 03 budou zesíleny stávající ŽB trámy, průvlaky, sloupy, provedeny nové ŽB schodiště, vnitřní vyzdívky, kompletně nové rozvody ZTI, ÚT, VZT, MaR, elektrosilno a slabo. Stávající betonové podlahy budou po úpravě podkladu opatřeny epoxidovou stěrkou. Dále budou provedeny nové SDK podhledy, nové vnitřní a vnější dveře (dřevěné i Al). Ve 4.NP budou dodány pro lepší variabilitu prostoru 2ks mobilních příček.