Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo

Stavba:Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo
Místo:Klášter Teplá
Investor:Kanonie premonstrátů Teplá
Projektant:Archetyp-M s.r.o.
Zahájení výstavby:2011/08
Realizace:2012/08
Divize:Divize 6 | Ing. Zbyněk Lisý - tel. 225 377 201
 

Fotografie z výstavby

Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo Klášter premonstrátů Teplá - jižní křídlo
 

Charakteristika

V období srpen až prosinec probíhá okolo objektu archeologický průzkum. Z nálezových situací vyzdvihujeme např. nalezení základových konstrukcí kostela z předklášterní doby – tedy z 12 stol. Dále byly při výkopech objeveny sklepy vodní elektrárny i s vodní turbínou.
V interiéru probíhá restaurátorský průzkum, který odhalil starší zdobenou výmalbu z barokního období.