Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1

Stavba:Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1
Místo:Pšov 1, 441 01 Podbořany
Investor:Výchovný ústav a školní jídelna Pšov
Projektant:Atelier 15, s.r.o., Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4
Zahájení výstavby:2011/09
Realizace:2012/11
Divize:Divize 2 | Ing. Oldřich Pasečný - tel. 225 377 141
 

Fotografie z výstavby

Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1 Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1 Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1 Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1 Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1 Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1 Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1 Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1 Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1 Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1 Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1 Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1 Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1 Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1 Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1 Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1 Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1 Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1
 

Charakteristika

VÚ a ŠJ Pšov – rekonstrukce areálu, internátu
Předmětem zakázky je rekonstrukce tří objektů „fary, školy a hospodářské budovy“ a zhotovení oplocení. Uvedené objekty v současné době slouží a do budoucna budou sloužit k ubytování a zajištění provozu zázemí Výchovného ústavu v Pšově. Všechny tři objekty budou rekonstruovány zejména v interiéru, a to včetně technologických instalací. V případě objektu „fary“ se jedná o celkovou rekonstrukci vnitřních povrchů, včetně výplní otvorů, zpevnění zdiva, novou instalaci rozvodů, zateplení fasády, rekonstrukci stropu nad 1 NP, nový vstupní foyer (místo dřevníku) a novou kotelnu včetně komínových těles. V případě objektu „školy“ se jedná o celkovou rekonstrukci vnitřních povrchů, včetně výplní otvorů, novou instalaci rozvodů, rekonstrukci stropu nad 1 NP a novou kotelnu. V případě objektu „hospodářské budovy“ se jedná o celkovou rekonstrukci – vnitřní povrchy, včetně vnitřních a fasádních výplní otvorů, nová instalace rozvodů, zateplení fasády, nová střecha včetně laťování, nová konstrukce krovu, půdní vestavba, nový ocelobetonový strop nad 2 NP a realizaci nových štítů.

 

Objekt bývalé fary
U tohoto objektu bude kompletně demontována dřevěná přístavba-dřevník, která bude nově přestavěna dle nové koncepce dřevostaveb s difuzně otevřenou konstrukcí. Dále dojde ke kompletnímu zateplení objektu, výměně výplní otvorů. Uvnitř objektu dojde k dispozičním změnám a s tím souvisejícím stavebním úpravám a výměně vnitřních povrchů. Bude zesílen strop nad 2.np vložením ocelových příložek a nabetonováním žb desky. Se stavebními pracemi bude probíhat výměny rozvodů Elektro, zti, vytápění. V suterénu objektu bude vystavěna nová kotelna s dvojicí zplyňovacích kotlů jako zdroj tepla pro vytápění samotného objektu fary a přilehlých objektů. Dojde k provedení nové vzduchotechniky. Budou rekonstruovány stávající rozvody splaškové kanalizace, včetně napojení do nové železobetonové jímky. Dále bude rekonstruována elektroinstalace a nové slaboproudé instalace.


Objekt bývalé školy

Na tomto objektu budou vyměněny zařizovací předměty, opraveny a vyměněny povrchy, opraveny a vyměněny rozvody Elektro, zti, vytápění, vyměněny stávající kotle za nové dřevozplyňující, bude provedena částečná úprava členění pokojů v 1.patře, s tím související dozdívky a nové příčky. Bude rekonstruován stávající vnitřní rozvod splaškové kanalizace, včetně napojení do stávající žumpy. Dojde k realizaci nových vnitřních rozvodů vody a k novým rozvodům vzduchotechnických zařízení. Dále bude rekonstruována elektroinstalace a nové slaboproudé instalace.

Objekt Hospodářské budovy
Dojde k zateplení objektu objektu, budou provedeny zpevněné plochy, bude kompletně vyměněn krov, vyzděny nové štítové stěny, bude zrealizován nový ocelobetonový strop. Nově bude provedena střešní krytina vč. klempířských konstrukcí. Budou vyměněny zařizovací předměty, opraveny a vyměněny povrchy, opraveny a vyměněny rozvody Elektro, zti, vytápění. Uvnitř objektu dojde k úpravě dispozice, s tím související bourací práce a následné dozdívky a nové příčky. Dojde k realizaci nových vnitřních rozvodů vody, k novým rozvodům vzduchotechnických zařízení. Dále bude rekonstruována elektroinstalace a nové slaboproudé instalace.

Oplocení
Areál výchovného ústavu a ŠJ bude oplocen systémovými plotovými výplněmi uchycenými mezi ocelové sloupky. Součástí oplocení budou dvě vjezdové brány s elektrickými pohony. Oplocení bude po obvodě osvětleno.