Valdštejnský palác budova C - vikýře, střechy !!! NEZVEŘEJŇOVAT !!!

Stavba:Valdštejnský palác budova C - vikýře, střechy !!! NEZVEŘEJŇOVAT !!!
Místo:Praha 1
Investor:Kancelář Senátu Praha 1
Projektant:Tercie spol. s r.o.
Zahájení výstavby:2011/06
Realizace:2011/12
Divize:Divize 1 | Ing. Pavel Exner - tel. 225 377 131
 

Fotografie z výstavby

Valdštejnský palác budova C - vikýře, střechy !!! NEZVEŘEJŇOVAT !!! Valdštejnský palác budova C - vikýře, střechy !!! NEZVEŘEJŇOVAT !!! Valdštejnský palác budova C - vikýře, střechy !!! NEZVEŘEJŇOVAT !!! Valdštejnský palác budova C - vikýře, střechy !!! NEZVEŘEJŇOVAT !!! Valdštejnský palác budova C - vikýře, střechy !!! NEZVEŘEJŇOVAT !!! Valdštejnský palác budova C - vikýře, střechy !!! NEZVEŘEJŇOVAT !!! Valdštejnský palác budova C - vikýře, střechy !!! NEZVEŘEJŇOVAT !!!
 

Charakteristika

Valdštejnský palác, objekt v Praze na Malé Straně, je jedna z nejvýraznějších staveb českého raného baroka a v současné době sídlo Senátu Parlamentu České republiky.
Projekt „Oprava střech, vikýřů, říms a fasády Valdštejnského paláce – budova C“ má za úkol napravit chyby způsobené v předchozí rekonstrukci. Mají se odstranit příčiny poruch lemu korunní římsy, odstranit zatékání do objektu jak v ploše tak i u vikýřů včetně jejich zednických i klempířských oprav, vyměnit měděné okapní háky a žlaby, vyměnit stávající sněhové zábrany, opravit fasádní a okenní římsy, opravit fasádní trhliny, opravit části krovu včetně chemického ošetření.