ČZU - pokusné stáje

Stavba:ČZU - pokusné stáje
Místo:Praha
Investor:Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant:Bauer technics s.r.o.
Zahájení výstavby:2012/04
Realizace:2012/12
Divize:Divize 1 | Ing. Pavel Exner - tel. 225 377 131
 

Fotografie z výstavby

ČZU - pokusné stáje ČZU - pokusné stáje ČZU - pokusné stáje ČZU - pokusné stáje
 

Charakteristika

Komplexní rekonstrukce pokusné stáje ČZU je navržena za účelem vytvoření moderního prostředí pro pedagogickou a vědeckou práci zaměstnanců fakulty FAPPZ. Budou zde vytvořeny adekvátní prostory pro ustájení hospodářských zvířat tak, aby nedocházelo ke zhoršování podmínek vlivu prostředí na užitkovost chovu a případným úhynům. Jedná se o rekonstrukci stávající pokusné stáje FAPPZ včetně přístavby nového hygienického zázemí přistavěného k východní straně objektu, venkovních výběhů na západní straně objektu a kafilerního boxu na jižní straně od objektu.