Kulturní dům Milovice - vestavba ZŠ

Stavba:Kulturní dům Milovice - vestavba ZŠ
Místo:Milovice
Investor:Město Milovice
Zahájení výstavby:2012/03
Realizace:2012/08
Divize:Divize 6 | Ing. Zbyněk Lisý - tel. 225 377 201
Kulturní dům Milovice - vestavba ZŠ Kulturní dům Milovice - vestavba ZŠ Kulturní dům Milovice - vestavba ZŠ Kulturní dům Milovice - vestavba ZŠ Kulturní dům Milovice - vestavba ZŠ Kulturní dům Milovice - vestavba ZŠ Kulturní dům Milovice - vestavba ZŠ Kulturní dům Milovice - vestavba ZŠ
 

Fotografie z výstavby

Kulturní dům Milovice - vestavba ZŠ Kulturní dům Milovice - vestavba ZŠ Kulturní dům Milovice - vestavba ZŠ Kulturní dům Milovice - vestavba ZŠ Kulturní dům Milovice - vestavba ZŠ Kulturní dům Milovice - vestavba ZŠ Kulturní dům Milovice - vestavba ZŠ Kulturní dům Milovice - vestavba ZŠ Kulturní dům Milovice - vestavba ZŠ Kulturní dům Milovice - vestavba ZŠ Kulturní dům Milovice - vestavba ZŠ
 

Charakteristika

Technické řešení
Kulturní dům byl postaven pro tehdejší potřeby v 80-tých letech. Po obvodě členitý monoblok je nyní provozně rozdělen na několik části s různým stupněm využití. Stavební úpravy respektují stávající statický systém budovy.
Vestavbou 3 učeben ZŠ a s tím souvisejícím zázemím řeší investor akutní nedostatek školních prostorů do doby výstavby nové školy.
Vstup do objektu bude stávající vstupní částí s tím, že uvnitř objektu bude vytvořen vstupní koridor pro ZŠ, který zcela provozně oddělí školu od ostatních prostorů. Pro přístup do 2.NP s třídami ZŠ bude využito stávajícího bočního schodiště. Ve 2.NP bude provedeno oddělení prostorů školy od ostatních prostorů KD.
Součástí vestavby bude i zřízení nové kotelny, která bude mít rezervy pro budoucí připojení ostatních částí KD.


Stavební část
- vnitřní úpravy spojené s dispozičním uspořádáním v jednotlivých prostor (zejména SDK konstrukce)
- kompletní výměna venkovních výplní otvorů ( plastová okna, AL vstupní dveře)
- oprava vstupního portálu, kompletní oprava střešního pláště objektu.
- výměna veškerého TZB (silnoproud, slaboproud, vzduchotechnika, MaR, vytápění, ZTI)
- nové přípojky