Bytový dům Žák Braškovská 1 - rekonstrukce

Stavba:Bytový dům Žák Braškovská 1 - rekonstrukce
Místo:Praha
Zahájení výstavby:2012/05
Realizace:2013/04
Divize:Divize 1 | Ing. Pavel Exner - tel. 225 377 131
Bytový dům Žák Braškovská 1 - rekonstrukce Bytový dům Žák Braškovská 1 - rekonstrukce
 

Fotografie z výstavby

Bytový dům Žák Braškovská 1 - rekonstrukce Bytový dům Žák Braškovská 1 - rekonstrukce Bytový dům Žák Braškovská 1 - rekonstrukce Bytový dům Žák Braškovská 1 - rekonstrukce Bytový dům Žák Braškovská 1 - rekonstrukce Bytový dům Žák Braškovská 1 - rekonstrukce Bytový dům Žák Braškovská 1 - rekonstrukce Bytový dům Žák Braškovská 1 - rekonstrukce
 

Charakteristika

Jedná se o rekonstrukci stávajícího bytového domu vystavěného na sklonku čtyřicátých let minulého století. Dům je pětipodlažní (jedno podzemní a čtyři nadzemní). Účel (bydlení) se nemění – důvodem stavby je jeho modernizace a dosažení technických standardů odpovídajících současným požadavkům. Bytové funkce (1. – 4. NP) zůstávají zachovány. 1. PP (suterén) bude využit pro doplňkové funkce bydlení (úložné prostory, sušárny) a technické vybavení (kotelna, dílna).


Stavební řešení
Hlavními stavebními úpravami je bourání stávajících nenosných příček v souvislosti s požadovanými dispozičními úpravami a následné zdící práce. Nové příčky budou vyzděny z YTONGOVÝCH tvárnic. Dále budou odstraněny skladby podlah (škvárové násypy s prkenýmy záklopy) v 1. NP- 4.NP a nahrazeny novými skladbami (podlahový polystyren a anhydritové potěry). Fasáda bude v rozsahu rekonstrukce zateplena kontaktním zateplovacím systémem s aplikací stabilizovaného polystyrenu o tl. 150 mm s omítkou na bázi silikátů. V celém rozsahu 1.NP až 4.NP budou vyměněna stávající okna za nová dřevěná se součinitelem prostupu tepla U<= 1,2 W/m2.K. Pro zcela nevyhovující tepelně technické vlastnosti stávajícího střešního pláště i poruchy u atik bude provedena komplexní výměna celé skladby těchto konstrukcí.


Stávající rozvody vody, kanalizace a elektrorozvody budou demontovány a odstraněny z důvodu nových dispozic a neodpovídající současným normám. Budou provedeny kompletně nové rozvody silnoproudé i slaboproudé. Rozvody vody a kanalizace budou též nově provedené z trub plastových. Vytápění domu je navrženo novým plynovým kondenzačním kotlem pro, který bude provedena nová plynová přípojka. Rozvody topení jsou navržena z měděných trubek.