Obecní úřad Čestlice

Stavba:Obecní úřad Čestlice
Místo:Praha - Čestlice
Investor:obec Čestlice - Říčany u Prahy
Projektant:MO Ateliér
Zahájení výstavby:2013/10
Realizace:2014/05
Divize:Divize 2 | Ing. Oldřich Pasečný - tel. 225 377 141
Obecní úřad Čestlice Obecní úřad Čestlice Obecní úřad Čestlice Obecní úřad Čestlice Obecní úřad Čestlice Obecní úřad Čestlice Obecní úřad Čestlice Obecní úřad Čestlice Obecní úřad Čestlice Obecní úřad Čestlice Obecní úřad Čestlice Obecní úřad Čestlice Obecní úřad Čestlice Obecní úřad Čestlice Obecní úřad Čestlice Obecní úřad Čestlice Obecní úřad Čestlice Obecní úřad Čestlice
 

Charakteristika

Předmětem stavby byla výstavba nového areálu a objektů Obecního úřadu. Areál se skládá z objektů A (hlavní objekt), objekt B (vedlejší objekt - technické zázemí pro údržbu). Dále provedení hrubých terénních úprav budoucího parku, realizace mlatových cest a zahradního dřevěného altánu. Součástí bylo vybudování areálových komunikací s parkovacím stáním včetně chodníků pro pěší a skladového přístřešku pro zahradní techniku. V rámci stavby bylo provedeno napojení inženýrských sítí na stávající veřejný rozvod. Oba objekty jsou koncipovány jako nepodsklepené plošně založené na základových pasech z prostého betonu. Nosný systém je stěnový a je vyzděn ze zdiva Porotherm. Příčky jsou rovněž navrženy v systému Porotherm. Nadpraží otvorů jsou vynášeny keramickými systémovými nosnými překlady. Schodiště je řešeno jako železobetonové. Stropní konstrukce je řešena jako monolitická železobetonová a u objektu A je stropní konstrukce ze stropních dílců Spiroll. Celá část objektů je zastřešena sedlovou střechou, která má průnik vrcholů dvou stran výškově rozdílný. Zastřešení objektu tvoří dřevěný vaznicový krov se středovými vaznicemi a krokvemi. V případě objektu A tvoří nosnou konstrukci střechy příhradové sbíjené vazníky, ve střední části jsou vazníky lepené pohledové a tvoří součást interiéru. Předmětem byla instalace výtahu, kompletní rozvody technického zařízení budov: zdravotní techniky, vytápění, elektroinstalací a vzduchotechniky. Provedeny veškeré vnitřní povrchy a nášlapné vrstvy.