Intenzifikace a modernizace VVZ

Stavba:Intenzifikace a modernizace VVZ
Místo:Kolín
Investor:Lučební závody Draslovka a.s.
Zahájení výstavby:2014/01
Realizace:2017/01
Divize:Divize 2 | Ing. Oldřich Pasečný - tel. 225 377 141
Intenzifikace a modernizace VVZ Intenzifikace a modernizace VVZ Intenzifikace a modernizace VVZ Intenzifikace a modernizace VVZ Intenzifikace a modernizace VVZ Intenzifikace a modernizace VVZ
 

Fotografie z výstavby

Intenzifikace a modernizace VVZ Intenzifikace a modernizace VVZ Intenzifikace a modernizace VVZ
 

Charakteristika

Předmětem stavby byly: 1. Stavební úpravy v interiéru objektu laboratoří L14, L15 umístěných v areálu chemického závodu Lučební závody Draslovka a.s. Kolín. Úpravy byly navrženy v rozsahu sanace vlhkého zdiva, výměny vnitřních lehkých příček a vnitřních dveří, provedení nových podlah a povrchových úprav stěn, umístění nového laboratorního nábytku (laboratorní stoly a digestoře) a zařizovacích předmětů včetně úpravy rozvodů ZTI, elektro a VZT. 2. Objekty stáčení se nacházejí u stávající vlečky směrem k Labi. Jedná se o základové konstrukce jímek a objektů sloužících pro zateplení čerpadel technologie. Architektura objektů koresponduje se stávajícím charakterem areálu. Plášť objektů a střecha je ze samonosných panelů z PUR pěny a PIR pěny s ocelovou konstrukcí. Členění je horizontální a pultová střecha s přesahy je vyspádována do žlabů se svody na terén se stávajícím řešením odvodnění. Povrchy jímek byly provedeny z čedičové dlažby a chemicky odolných stěrek. Součástí díla byly také ocelové konstrukce stáčecích lávek a ocelová konstrukce záchytné jímky s rošty u železniční koleje. Záchytné ocelové jímky slouží k bezpečné lokalizaci a odvodu úkapů při stáčení médií železničních cisteren. Odvod úkapů a srážkových vod ze záchytných jímek je zajištěn odváděcím potrubím do nově vybudované havarijní jímky. Byla provedena výměna stávající areálové gravitační kanalizace v úsecích pod nově budovanými komunikacemi. Bylo provedeno nové připojovací potrubí pro havarijní sprchy, které bylo napojeno na stávající areálový vodovod vedený v komunikaci.