Parkoviště P8 v areálu ČZÚ

Stavba:Parkoviště P8 v areálu ČZÚ
Místo:Praha
Investor:Česká zemědělská univerzita v Praze
Zahájení výstavby:2014/02
Realizace:2014/09
Divize:Divize 1 | Ing. Pavel Exner - tel. 225 377 131
 

Fotografie z výstavby

Parkoviště P8 v areálu ČZÚ Parkoviště P8 v areálu ČZÚ Parkoviště P8 v areálu ČZÚ Parkoviště P8 v areálu ČZÚ Parkoviště P8 v areálu ČZÚ Parkoviště P8 v areálu ČZÚ Parkoviště P8 v areálu ČZÚ
 

Charakteristika

Jednalo se kompletní výstavbu parkoviště pro osobní automobily z betonové zámkové dlažby včetně 2ks odlučovačů ropných látek, vsakovací galerie, opěrné zdi, kanalizace, areálového osvětlení, přeložky STL plynu a sadových úprav.