Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP

Stavba:Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP
Místo:Litoměřice - bývalé vojenské objekty, kasárna Pod Radobýlem
Investor:Památník národního písemnictví (PNP)
Projektant:Ing. arch. Tomáš Šantavý a Ing. arch. Svatoslav Hladník
Zahájení výstavby:2014/03
Realizace:2015/11
Divize:Divize 5 | Ing. Pavel Polcar - tel. 225 377 161
Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP
 

Fotografie z výstavby

Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP Rekonstrukce bývalých vojenských objektů na Centrální depozitář PNP
 

Charakteristika

Naše společnost prováděla stavební práce spočívající v odstranění přístavby, bourání příček a nepoužívaných komínových těles, bourání původních betonových, keramických a dřevěných stropních konstrukcí, odstranění podlah v přízemí až na rostlý terén, vybourání nových otvorů do původních nosných konstrukcí (pro dveře, okna, vtahování nosníků, trubní a kabelové rozvody atd.), odstranění vnitřních omítek, odstranění původních komunikací, odstranění původního vojenského podzemního krytu, zesílení základových poměrů stávajících objektů tryskovou injektáží, prohloubení úrovně základové spáry postupným podezdíváním stávajícího základového zdiva, provedení opatření vedoucích k odstranění vlhkosti stěn v 1.NP vč. provedení sanačních omítek, ve výstavbě 4 nových čtyřpodlažních ŽB monolitických přístaveb s prefabrikovanými stropními konstrukcemi, provedení nových ocelobetonových stropních konstrukcí s únosností 1400 kg/m2 , provedení nových vnitřních omítek, zesílení nosnosti stávajících zděných svislých nosných konstrukcí ŽB stříkaným nástřikem – torketováním, zesílení ponechaných stropních konstrukcí nad chodbami z cihelných kleneb a ŽB desek dodatečným přidáním výztuže vetknuté do nosných svislých konstrukcí a provedení nabetonávky, vybudování výtahových šachet, vybudování svislých instalačních šachet, provedení statických oprav krovu a pokládka nové střešní krytiny nad stávající budovou vč. provedení veškerých klempířských prvků, provedení nových plochých střech nad nově vybudovanými přístavbami, provedení kontaktního zateplovacího systému fasád nově zbudovaných objektů přístaveb, provedení oprav a doplnění stávajícího kontaktního zateplovacího systému vč. provedení sjednocujícího nátěru, provedení akustického obkladu stropních konstrukcí, obnovení a doplnění původního kamenného soklu budovy a vstupního portálu, očištění a oprava stávajícího vnitřního žulového schodiště, provedení nových hydroizolací spodní stavby, vybudování nové splaškové venkovní i vnitřní kanalizace, vybudování nové dešťové kanalizace s napojením do nově vybudovaných vsakovacích nádrží, vybudování nového venkovního i vnitřního vodovodu vč. nové přípojky a nové vodoměrné šachty, nové rozvody elektrické energie (kabely, rozvaděčem vypínače, zásuvky, svítidla atd.) vč. silnoproudé přípojky, slaboproudé rozvody (EPS, EZS, OPPO, strukturovaná kabeláž, CCTV, napojení na PCO HZS) vč. nové telefonní přípojky, provedení kompletního mlhového hasicího zařízení (MHZ), dodávka, montáž a zprovoznění dieselagregátu, provedení plynového hasicího zařízení, provedení VZT vč. vytápění a zvlhčování a odvlhčování vzduchu, chlazení, MaR, provedení přeložky horkovodu, provedení přeložky plynovodu, dodávka a montáž 2 lanových výtahů, instalace chladících boxů pro uložení citlivých archiválií, provedení Faradayovy klece pro uložení magnetických záznamů, provedení nových nášlapných povrchů podlah (teracové dlažby, keramické dlažby, povlakové krytiny, polyuretanové a epoxidové stěrky), provedení maleb, omyvatelných nátěrů a keramických obkladů, kompletní výměna výplní na plášti budovy (dveře, okna, vrata, střešní výlezy a střešní okna, ocelových žaluzií), kompletní dodávka nových vnitřních požárních i nepožárních dřevěných a ocelových dveří, provedení SDK podhledů, předstěn a příček, dodávka a montáž zámečnických a truhlářských výrobků, výstavba opěrné stěny vně objektu, provedení terénních úprav, vybudování nových asfaltových komunikací a chodníků ze zámkové dlažby, vybudování požární nádrže, vybudování nové odkalovací šachty horkovod.