Šaldova-administrativní budova Karlín

Stavba:Šaldova-administrativní budova Karlín
Místo:Praha
Zahájení výstavby:2014/04
Realizace:2014/08
Divize:Divize 5 | Ing. Pavel Polcar - tel. 225 377 161
Šaldova-administrativní budova Karlín Šaldova-administrativní budova Karlín Šaldova-administrativní budova Karlín Šaldova-administrativní budova Karlín Šaldova-administrativní budova Karlín Šaldova-administrativní budova Karlín
 

Fotografie z výstavby

Šaldova-administrativní budova Karlín Šaldova-administrativní budova Karlín Šaldova-administrativní budova Karlín Šaldova-administrativní budova Karlín Šaldova-administrativní budova Karlín Šaldova-administrativní budova Karlín Šaldova-administrativní budova Karlín Šaldova-administrativní budova Karlín Šaldova-administrativní budova Karlín Šaldova-administrativní budova Karlín Šaldova-administrativní budova Karlín Šaldova-administrativní budova Karlín Šaldova-administrativní budova Karlín Šaldova-administrativní budova Karlín Šaldova-administrativní budova Karlín Šaldova-administrativní budova Karlín Šaldova-administrativní budova Karlín Šaldova-administrativní budova Karlín Šaldova-administrativní budova Karlín Šaldova-administrativní budova Karlín Šaldova-administrativní budova Karlín
 

Charakteristika

Předmětem I. Etapy rekonstrukce administrativního objektu Šaldova 12, Praha 8 – Karlín, byly přípravné práce pro zahájení samotné rekonstrukce stávajícího objektu a přístavby nového „dvorního“ objektu.

Budoucí zrekonstruovaný objekt ponese název Aerohouse, v minulosti se zde vyráběly součástky do letadel. Jedná se o funkcionalistickou, památkově chráněnou stavbu z roku 1934.

Nejprve došlo k demolici stávajících dvorních objektů, objektu v proluce a bouracím pracím v suterénu stávající administrativní budovy. Po odstranění těchto objektů došlo k odstranění asfaltových ploch ve dvoře a odtěžení na úroveň, z které budou podchyceny okolní objekty proti nerovnoměrnému sedání, podchycení samotné administrativní budovy a nakonec také založena budoucí přístavba. Podchycení okolních objektů a samotné budovy (Šaldova 10, 12, 14, 16) bylo provedeno metodou tzv. tryskové injektáže, kdy se pod základy budovy provede vrt určité hloubky a při vytahování „soutyčí“ nazpět dochází k promísení zeminy s cementovou suspenzí, která je pod vysokým tlakem tryskána do okolní zeminy. Po vytvrdnutí cementové suspenze a zeminy vznikne těleso, které je schopno podepřít např. základy stávajících objektů, ale dá se na něm založit i nový objekt. Tvar a průměr tělesa tryskové injektáže je určen rychlostí, s jakou se rotující tryska vytahuje směrem vzhůru. Po provedení sloupů tryskové injektáže došlo k jejich zakotvení (zachycení horizontálních sil proti vyvrácení) a následně odkopání budoucího suterénu přístavby na úroveň 1.PP (podzemní garáže). I. Etapa výstavby skončila ošetřením dna stavební jámy podkladním betonem.