ČVUT - rekonstrukce posluchárny 103, Břehová

Stavba:ČVUT - rekonstrukce posluchárny 103, Břehová
Místo:Praha
Investor:České vysoké učení technické v Praze
Zahájení výstavby:2014/07
Realizace:2015/02
Divize:Divize 2 | Ing. Oldřich Pasečný - tel. 225 377 141
ČVUT - rekonstrukce posluchárny 103, Břehová ČVUT - rekonstrukce posluchárny 103, Břehová ČVUT - rekonstrukce posluchárny 103, Břehová ČVUT - rekonstrukce posluchárny 103, Břehová ČVUT - rekonstrukce posluchárny 103, Břehová ČVUT - rekonstrukce posluchárny 103, Břehová ČVUT - rekonstrukce posluchárny 103, Břehová ČVUT - rekonstrukce posluchárny 103, Břehová ČVUT - rekonstrukce posluchárny 103, Břehová ČVUT - rekonstrukce posluchárny 103, Břehová ČVUT - rekonstrukce posluchárny 103, Břehová ČVUT - rekonstrukce posluchárny 103, Břehová ČVUT - rekonstrukce posluchárny 103, Břehová ČVUT - rekonstrukce posluchárny 103, Břehová ČVUT - rekonstrukce posluchárny 103, Břehová ČVUT - rekonstrukce posluchárny 103, Břehová ČVUT - rekonstrukce posluchárny 103, Břehová ČVUT - rekonstrukce posluchárny 103, Břehová ČVUT - rekonstrukce posluchárny 103, Břehová ČVUT - rekonstrukce posluchárny 103, Břehová ČVUT - rekonstrukce posluchárny 103, Břehová
 

Charakteristika

Předmětem realizace byly stavební úpravy posluchárny č.103 ve 2.NP a navazujících prostor v 1.NP a 1.PP fakulty Jaderného inženýrství ČVUT Praha, Staré město č.p.78, Břehová. Práce probíhaly za plného provozu školy.


Bližší specifikace stavebních prací:

Vybourání svislé šachty přes dvě podlaží pro potrubí a vyústky VZT a dále vybourání průrazů v bočních stěnách posluchárny pro odvod vzduchu z posluchárny, demontáž stávající nosné konstrukce stupňovité podlahy, demontáž stávajícího obložení, realizace nové nosné ocelová konstrukce posluchárenské elevace opláštěné kalcium sulfátovými deskami jako konstrukce stupňů a podstupnic. Úprava otvorů v podstupnicích pro výdechy vzduchotechniky.

Vybourání otvorů v nosných obvodových stěnách a osazení replik dřevěných špaletových oken s jednoduchým zasklením, kamenická oprava venkovního ostění a nadpraží po vybouraném stavebním otvoru. Oprava navazující venkovní fasády, sjednocení povrchové úpravy a barevnosti.

Akustické obklady stěny po celé výšce stěn posluchárny, realizace akustických obkladů stropu. Povrchové úpravy elevace nalepením přírodního linolea, montáž posluchárenských sedaček s výklopnými stolky. Předmětem byla současně dodávka nové katedry, pylonové tabule s truhlářským obložením. Okna jsou osazena žaluziovým zastíněním.

Ve stropní rovině posluchárny byly zachovány a celkově repasovány světlíky včetně opravy stávajícího výsuvného zastínění, doplnění ocelové servisní lávky, výměna zasklení světlíků bezpečnostním sklem.

Demontáž stávajících litinových těles včetně zákrytů, instalace podlahových konvektorů pod okny, topné rozvody uloženy ve zdvojené podlaze elevace. Vytápění posluchárny bylo po úpravě napojeno na novou vzduchotechnickou jednotkou umístěnou v 1.pp. VZT je řešena jako teplovzdušné zařízení s chlazením a rekuperací tepla. Dále propojení nové splašková kanalizace a připojovací potrubí vodovodu na stávající domovní vedení.

V posluchárně byla navržena a instalována AV technika, datové rozvody, eps, dále rozvody elektro silnoproudu.