FN Plzeň-stavební úpravy pro instalaci magnetické rezonance

Stavba:FN Plzeň-stavební úpravy pro instalaci magnetické rezonance
Místo:Plzeň
Investor:Fakultní nemocnice Plzeň
Projektant:FHK - stavební projekty, s.r.o., ing. Vladimír Fuksa
Zahájení výstavby:2014/12
Realizace:2015/04
Divize:Divize 5 | Ing. Pavel Polcar - tel. 225 377 161
FN Plzeň-stavební úpravy pro instalaci magnetické rezonance FN Plzeň-stavební úpravy pro instalaci magnetické rezonance FN Plzeň-stavební úpravy pro instalaci magnetické rezonance FN Plzeň-stavební úpravy pro instalaci magnetické rezonance FN Plzeň-stavební úpravy pro instalaci magnetické rezonance FN Plzeň-stavební úpravy pro instalaci magnetické rezonance FN Plzeň-stavební úpravy pro instalaci magnetické rezonance FN Plzeň-stavební úpravy pro instalaci magnetické rezonance FN Plzeň-stavební úpravy pro instalaci magnetické rezonance FN Plzeň-stavební úpravy pro instalaci magnetické rezonance FN Plzeň-stavební úpravy pro instalaci magnetické rezonance FN Plzeň-stavební úpravy pro instalaci magnetické rezonance
 

Fotografie z výstavby

FN Plzeň-stavební úpravy pro instalaci magnetické rezonance FN Plzeň-stavební úpravy pro instalaci magnetické rezonance FN Plzeň-stavební úpravy pro instalaci magnetické rezonance FN Plzeň-stavební úpravy pro instalaci magnetické rezonance FN Plzeň-stavební úpravy pro instalaci magnetické rezonance FN Plzeň-stavební úpravy pro instalaci magnetické rezonance FN Plzeň-stavební úpravy pro instalaci magnetické rezonance
 

Charakteristika

Prováděné stavební práce spočívaly ve vybourání částí zděných příček pro montáž ocelové konstrukce pod stropem, odstranění obezdění žb sloupů v 1.NP, statickém zesílení stávajícího žb stropu pomocí speciální ocelové konstrukce z nemagnetického materiálu, odstínění stropu nad 1.NP/podlahy 2.NP pomocí transformátorových plechů, protipožárním opláštění nosných částí ocelové konstrukce stropu, přeložení stávajících a provedení nových rozvodů ZTI, elektroinstalace, chlazení a medicinálních plynů, dozdění ubouraných příček a obezdění žb sloupů, provedení barytových omítek na nových příčkách, montáž obkladů stěn, štukové omítky, provedení kazetového minerálního podhledu,dodávce a montáži vnitřních a venkovních jednotek chlazení, vybourání stávající nevyhovující dispozice radiodiagnostického oddělení ve 2.NP, odstranění omítek stávajících konstrukcí, odstranění podlah, vytvoření nové dispozice oddělení magnetické rezonance - zdění příček, provedení nových rozvodů ELEKTRO, ZTI, UT, VZT, CHL, MaR, medicinální plyny, vytvoření nové strojovny VZT v suterénu 1.PP, vytvoření venkovní oplocené plochy pro agregáty chlazení, opravě fasády, montáži plastového uzamykatelného okna, betonáži podlah, provedení omítek, dodávce a montáži kazetového minerálního antibakteriálního podhledu, pokládce elektrostatického PVC s fabionem, dodávce a montáži dveří, automatických dveří, zárubní, přípravě a koordinace montáže stíněné kabiny, odtahu helia a samotného magnetu, nainstalování detekčního rámu ferroguard, montáži ochranných prvků stěn/dveří