Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Slaný

Stavba:Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Slaný
Místo:Slaný
Investor:Město Slaný
Zahájení výstavby:2015/06
Realizace:2015/10
Divize:Divize 2 | Ing. Oldřich Pasečný - tel. 225 377 141
 

Charakteristika

Záměrem stavebních úprav byla modernizace a rozšíření gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení ve 2.NP objektu budovy D Nemocnice Slaný. Návrh stavebních úprav vycházel z původní koncepce přístavby dialýzy a rekonstrukce gynekologie z roku 2009. Hlavními stavebními úpravami bylo přesunutí porodních sálů včetně čekacího pokoje a pokojů s lůžky do již provedené přístavby objektu. Tím vznikl prostor pro rozšíření pediatrického oddělení a zároveň tak došlo k rozdělení tohoto oddělení od oddělení gynekologicko-porodnického. Mimo dispozičních změn došlo k výměně povrchů, provedení nových rozvodů vodovodu, kanalizace, vytápění, elektroinstalace, medicinálních plynů a výměně stávajících operačních stativů a svítidel. Byla vyměněna stará dřevěná okna za nová plastová, opravena část fasády dotčená dispozičními úpravami v rámci 2.NP (zvětšení okenních otvorů, provedení únikového východu). Modernizací prošel i lůžkový výtah. Veškeré práce probíhaly za plného provozu gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení.