Obchodní centrum Lety

Stavba:Obchodní centrum Lety
Místo:Praha
Investor:Supermarket ESO s.r.o.
Zahájení výstavby:2016/01
Realizace:2016/10
Divize:Divize 2 | Ing. Oldřich Pasečný - tel. 225 377 141
Obchodní centrum Lety Obchodní centrum Lety Obchodní centrum Lety Obchodní centrum Lety Obchodní centrum Lety Obchodní centrum Lety Obchodní centrum Lety Obchodní centrum Lety Obchodní centrum Lety
 

Charakteristika

Jedná se o novostavbu multifunkčního objektu Lety. Konstrukčně jde o monolitický železobetonový skelet tvořený sloupy, stropními deskami a stěnami schodišťového jádra. Založení je plošné na základové desce. Po obvodě je deska opatřena žebrem do nezámrzné hloubky. Objekt tvoří jeden dilatační celek