Komunitní centrum

Stavba:Komunitní centrum
Místo:Praha - Satalice
Investor:Městská část Praha - Satalice
Projektant:Ateliér Šesták
Zahájení výstavby:2017/06
Realizace:2017/08
Divize:Divize 1 | Ing. Pavel Exner - tel. 225 377 131
Komunitní centrum Komunitní centrum Komunitní centrum Komunitní centrum Komunitní centrum Komunitní centrum Komunitní centrum Komunitní centrum Komunitní centrum Komunitní centrum Komunitní centrum Komunitní centrum Komunitní centrum Komunitní centrum Komunitní centrum Komunitní centrum Komunitní centrum Komunitní centrum Komunitní centrum Komunitní centrum Komunitní centrum Komunitní centrum Komunitní centrum Komunitní centrum
 

Fotografie z výstavby

Komunitní centrum Komunitní centrum Komunitní centrum
 

Charakteristika

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce byly stavební úpravy objektu bývalé sýpky. Objekt je rekonstruován na třípodlažní budovu komunitního centra. Jedná se o budovu D v areálu bývalého
statku, na adrese K Rybníčku 8, Praha 9 – Satalice.
Součástí stavebních úprav bylo rovněž zateplení obvodového pláště a střechy, výměna okenních výplní,
ubourání části příčného křídla a nová dostavba zázemí, vestavba schodiště a výtahové plošiny, nové
vybavení instalacemi.