Rozšíření provozu kuchyně Klubu C

Stavba:Rozšíření provozu kuchyně Klubu C
Místo:areál České zemědělské univerzity v Praze, Klub C, nacházející se v budově č.p. 1303, Suchdol
Investor:Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant:Atelier Bochňák
Zahájení výstavby:2017/11
Realizace:2018/01
Divize:Divize 5 | Ing. Pavel Polcar - tel. 225 377 161
Rozšíření provozu kuchyně Klubu C Rozšíření provozu kuchyně Klubu C Rozšíření provozu kuchyně Klubu C Rozšíření provozu kuchyně Klubu C Rozšíření provozu kuchyně Klubu C Rozšíření provozu kuchyně Klubu C Rozšíření provozu kuchyně Klubu C Rozšíření provozu kuchyně Klubu C
 

Fotografie z výstavby

Rozšíření provozu kuchyně Klubu C Rozšíření provozu kuchyně Klubu C Rozšíření provozu kuchyně Klubu C Rozšíření provozu kuchyně Klubu C Rozšíření provozu kuchyně Klubu C Rozšíření provozu kuchyně Klubu C Rozšíření provozu kuchyně Klubu C Rozšíření provozu kuchyně Klubu C Rozšíření provozu kuchyně Klubu C Rozšíření provozu kuchyně Klubu C Rozšíření provozu kuchyně Klubu C Rozšíření provozu kuchyně Klubu C Rozšíření provozu kuchyně Klubu C Rozšíření provozu kuchyně Klubu C Rozšíření provozu kuchyně Klubu C Rozšíření provozu kuchyně Klubu C
 

Charakteristika

Předmět plnění díla spočívá zejména v montáži přípojek plynu, topné vody, úpravy odpadů, přípojky teplé a studené vody včetně vodoměrů. Provedení nutných prostupů stropem z kotelny do provozu kuchyně v Klubu C. Dále v drobných stavebních úpravách v prostoru kuchyně spojených s rekonstrukcí provozu kuchyně a provedení přípojek k jednotlivým spotřebičům včetně všech revizí pro provedené rozvody dle příslušných platných norem a právních předpisů.