Bytová výstavba "Nad Dvorem"

Stavba:Bytová výstavba "Nad Dvorem"
Místo:Praha - Kolovraty
Investor:Městská část Praha - Kolovraty, bytové družstvo Instart
Projektant:Ateliér P.H.A.
Zahájení výstavby:2001/11
Realizace:2002/11
Bytová výstavba \"Nad Dvorem\" Bytová výstavba \"Nad Dvorem\" Bytová výstavba \"Nad Dvorem\" Bytová výstavba \"Nad Dvorem\" Bytová výstavba \"Nad Dvorem\" Bytová výstavba \"Nad Dvorem\" Bytová výstavba \"Nad Dvorem\"
 

Charakteristika

Uzavřený bytový komplex tvoří novostavby devíti nepodsklepených bytových domů s celkovým počtem 144 bytů. K tomu, že bytový areál nepůsobí jako neosobní sídliště, přispívá pestrost objektového řešení (2 domy třípodlažní a 7 domů čtyřpodlažních z nichž jeden je řešen jako pavlačový), tak i barevná různorodost objektů s dostatkem zeleně. V polovině objektů jsou umístěny i mezonetové byty. Součástí bytového komplexu je také společný objekt garážových stání o zastavěné ploše 1150 m2. Objekty jsou založeny na ŽB pilotách se základovými pasy a patkami. Všechny domy jsou zděné (Porotherm tl. 440 mm), s klasickými omítkami. Stropní konstrukce tvoří z převážné většiny ŽB prefabrikáty (Spiroll spřahované s balkony v dodavatelském systému – Goldbeck). Valbové střechy tvoří klasické konstrukce dřevěných krovů s krytinami Bramac Max. Vnější výplně otvorů jsou plastové. Ústřední vytápění s ohřevem TUV je řešeno vždy u jednotlivých bytů lokálními plynovými agregáty s nerezovými turbo komíny. Odvětrání kuchyní a soc. zařízení je zajištěno klasicky systémem VZT. K dosažené kvalitě bydlení přispěly také moderní materiálové prvky a technologie použité při výstavbě, jako např. samonivelační podlahové vrstvy Anhydrit, stříkané sádrové omítky, nebo komplexně řešené slaboproudé rozvody vč. internetu s centrálním napojením na satelitní příjem.