Areál ZENTIVA a.s.

Stavba:Areál ZENTIVA a.s.
Místo:U Kabelovny 130, Praha 10
Investor:ZENTIVA a.s.
Zahájení výstavby:2004/03
Realizace:2006/01
Divize:Divize 1 | Ing. Pavel Exner - tel. 225 377 131
Areál ZENTIVA a.s. Areál ZENTIVA a.s. Areál ZENTIVA a.s. Areál ZENTIVA a.s. Areál ZENTIVA a.s. Areál ZENTIVA a.s. Areál ZENTIVA a.s. Areál ZENTIVA a.s. Areál ZENTIVA a.s.
 

Charakteristika

Firma&undefined;v letech 2004 - 2006 prováděla v areálu Zentivy a.s. řadu staveb. Byly to novostavby, rekonstrukce stávajících objektů a úpravy areálu.
Sklad chemikálií - novostavba jednopodlažní železobetonové haly o rozměrech 40 x 30 m se zděnou přístavbou a vestavbou pro soc. zařízení, zázemí a technické vybavení (strojovna VZT, chlazení) s opláštěním lehkým ocelovým pláštěm. Podlaha je těžká železobetonová s drátkobetonovým vsypem pro pojezd vysokozdvižných vozíků. Ve skladu jsou na ocelových regálech ve čtyřech úrovních uloženy chemikálie.
Rekonstrukce a opravy :
- administrativní budova - z původního dvanáctipodlažního objektu byla ponechána pouze nosná železobetonová konstrukce, která byla rozšířena ocelovou přístavbou. Veškeré další konstrukce byly provedeny nové. V objektu byly vyměněny kompletně veškeré instalace, kabeláže el. silno a slabo, doplněno chlazení a VZT, zabezpečení, počítačová síť, výtahy a vybavení interiéru. Na realizaci jsme se podíleli subdodavatelsky.
- oprava fasády farmabloku - zateplení objektu v celkové výměře cca 4 400 m2 včetně výměny oken, opravy střechy a fasádních prvků.
- koridor - oprava zastřešeného pěšího koridoru v délce cca 100 m, včetně výměny dlažeb, opravy zastřešení, terénních a sadových úprav
- oplocení areálu - provedení nového oplocení areálu podél komunikace včetně přilehlých terénních a sadových úprav
- parkoviště - výstavba parkoviště pro zaměstnance uvnitř areálu včetně kamenných dlažeb, drobné architektury (vodní plocha, umělecká díla ) a vysazení vzrostlé zeleně
- chemická kanalizace - provedení nové kanalizace v areálu v dl. cca 650 bm, vč. šachet z materiálu PP UltraRib
- energetický kanál - vybourání stávajícího podzemního páteřního kanálu a provedení nového včetně odvodnění
- komunikace - rekonstrukce a oprava páteřních komunikací v areálu v rozsahu cca1 300 m2, včetně odvodnění a oprav fasád přilehlých objektů
- výstavba a rekonstrukce areálu, administrativní budova, koridor, oplocení a&undefined;parkoviště