Státní zámek Sychrov – obnova střešního pláště východního křídla

Stavba:Státní zámek Sychrov – obnova střešního pláště východního křídla
Místo:Sychrov
Investor:NPÚ
Projektant:Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby
Zahájení výstavby:2021/06
Divize:Divize 5 | Ing. Pavel Polcar - tel. 225 377 161
 

Fotografie z výstavby

Státní zámek Sychrov – obnova střešního pláště východního křídla Státní zámek Sychrov – obnova střešního pláště východního křídla Státní zámek Sychrov – obnova střešního pláště východního křídla Státní zámek Sychrov – obnova střešního pláště východního křídla Státní zámek Sychrov – obnova střešního pláště východního křídla Státní zámek Sychrov – obnova střešního pláště východního křídla Státní zámek Sychrov – obnova střešního pláště východního křídla Státní zámek Sychrov – obnova střešního pláště východního křídla Státní zámek Sychrov – obnova střešního pláště východního křídla Státní zámek Sychrov – obnova střešního pláště východního křídla Státní zámek Sychrov – obnova střešního pláště východního křídla Státní zámek Sychrov – obnova střešního pláště východního křídla Státní zámek Sychrov – obnova střešního pláště východního křídla Státní zámek Sychrov – obnova střešního pláště východního křídla Státní zámek Sychrov – obnova střešního pláště východního křídla Státní zámek Sychrov – obnova střešního pláště východního křídla Státní zámek Sychrov – obnova střešního pláště východního křídla Státní zámek Sychrov – obnova střešního pláště východního křídla
 

Charakteristika

V současné době probíhá na státním zámku Sychrov obnova střešního pláště východního křídla zámku spolu s oběma přilehlými věžemi – Bretaňskou a Rakouskou. Předmětem stavebních prací je nejen oprava krovu a výměna krytiny, ale i oprava a restaurování kamenných prvků včetně komínů či renovace dřevěných oken i původních vitráží.

Na střeše postupně přibývá nová střešní krytina z břidlicových šablon i klempířské prvky z měděného plechu. Probíhající oprava prvků krovu zahrnuje rovněž posílení ocelové podkonstrukce. Půdní prostory včetně interiéru věží se navíc dočkají nových silnoproudých rozvodů a osvětlení. Samozřejmou součástí prací je revize hromosvodu.