ZŠ Lety

Stavba:ZŠ Lety
Místo:Lety
Investor:Obec Lety
Projektant:Ing. arch. Ondřej Tuček
Zahájení výstavby:2021/09
Realizace:2022/01
Divize:Divize 5 | Ing. Pavel Polcar - tel. 225 377 161
ZŠ Lety ZŠ Lety ZŠ Lety ZŠ Lety ZŠ Lety ZŠ Lety ZŠ Lety
 

Charakteristika

První stupeň základní školy v Letech u Dobřichovi tvoří 5 kmenových učeben pro 120 žáků a 1 specializovaná učebna pro IT.
Pro realizaci objektu zvolil architekt stejné provedení, v jakém je realizována přilehlá mateřská škola. Všechny stěny jsou provedeny ze sendvičového oboustranně pohledového betonového zdiva, které rovnou vytváří hotovou fasádu budovy a vnitřní pohledové zdi.

Na již stávající budovu mateřské školy je nová budova napojena proskleným krčkem, který je realizován zejména za účelem propojení školky s nově vzniklou kuchyní v přízemí základní školy.

Se strohostí betonových tvárnic kontrastují žluté prvky v podobě oken, schodišť či, interiérových dveří. Podlahy jsou v přízemí z litého teraca, v ostatních prostorech tvoří nášlapné vrstvy polyuretanové stěrky.

Pro akustickou pohodu byly v učebnách realizovány akustické podhledy na míru. Každá učebna je vybavena samostatnou rekuperační jednotkou, která hlídá koncentraci oxidu uhličitého.