Dostavba proluky Košíře - Bytový dům Kavalírka

Stavba:Dostavba proluky Košíře - Bytový dům Kavalírka
Místo:Pod Klamovkou, Praha 5 - Košíře
Investor:Kavalírka s.r.o.
Projektant:LILA - ARCHITEKTONICKÝ ATELIER s.r.o.
Zahájení výstavby:2005/02
Realizace:2006/04
Divize:Divize 3 | stav. Jiří Horáček - tel. 225 377 131
Dostavba proluky Košíře - Bytový dům Kavalírka Dostavba proluky Košíře - Bytový dům Kavalírka Dostavba proluky Košíře - Bytový dům Kavalírka Dostavba proluky Košíře - Bytový dům Kavalírka Dostavba proluky Košíře - Bytový dům Kavalírka Dostavba proluky Košíře - Bytový dům Kavalírka Dostavba proluky Košíře - Bytový dům Kavalírka Dostavba proluky Košíře - Bytový dům Kavalírka Dostavba proluky Košíře - Bytový dům Kavalírka Dostavba proluky Košíře - Bytový dům Kavalírka Dostavba proluky Košíře - Bytový dům Kavalírka Dostavba proluky Košíře - Bytový dům Kavalírka Dostavba proluky Košíře - Bytový dům Kavalírka Dostavba proluky Košíře - Bytový dům Kavalírka Dostavba proluky Košíře - Bytový dům Kavalírka Dostavba proluky Košíře - Bytový dům Kavalírka Dostavba proluky Košíře - Bytový dům Kavalírka Dostavba proluky Košíře - Bytový dům Kavalírka Dostavba proluky Košíře - Bytový dům Kavalírka Dostavba proluky Košíře - Bytový dům Kavalírka Dostavba proluky Košíře - Bytový dům Kavalírka Dostavba proluky Košíře - Bytový dům Kavalírka Dostavba proluky Košíře - Bytový dům Kavalírka
 

Charakteristika

Novostavba bytového domu založeného na pilotách, jejichž zhlaví není propojeno se základovou deskou. V objektu se nachází 41 bytových jednotek, 2 ateliery a nebytový prostor - obchod.
Svislé nosné konstrukce tvoří želbet. monol. stěny do 3. NP včetně, 4. NP a vyšší podlaží jsou vynášeny většinou zděnými stěnami. Betonové po celé výšce objektu zůstávají schodištové stěny.
Vodorovné nosné konstrukce tvoří monolitické stropní desky působící ve dvou směrech o tl. 20 cm. Nad častí stropu 1. PP je strop o tl. 25 cm. Balkony jsou monolitické konzoly a jsou součástí stropních desek.
Schodištová ramena jsou prefabrikovaná.
Plochá střecha ukončená po obvodu atikami, má obrácené řazení izolačních vrstev.
Konstrukce příček jsou cihelné.
Obvodový plášť objektu je navržen jako akumulační s dodatečným zateplením minerální vlnou o tl. 100. resp. 120 mm.
Výplně otvorů tvoří dřevěná EURO okna se zasklením U 1,3 W/m2K.
V garážích objektu je umístěn parkovací zakladačový systém pro 18 automobilů.
V okolí objektu byla provedena revitalizace parku s výsadbou zeleně.