Rekonstrukce Hartigovského paláce - HAMU

Stavba:Rekonstrukce Hartigovského paláce - HAMU
Místo:Malostranské náměstí 12, Praha 1
Investor:AMU
Projektant:Architektonický ateliér P. Kupky
Zahájení výstavby:2006/06
Realizace:2006/10
Divize:Divize 3 | stav. Jiří Horáček - tel. 225 377 131
Rekonstrukce Hartigovského paláce - HAMU Rekonstrukce Hartigovského paláce - HAMU Rekonstrukce Hartigovského paláce - HAMU Rekonstrukce Hartigovského paláce - HAMU Rekonstrukce Hartigovského paláce - HAMU Rekonstrukce Hartigovského paláce - HAMU Rekonstrukce Hartigovského paláce - HAMU Rekonstrukce Hartigovského paláce - HAMU Rekonstrukce Hartigovského paláce - HAMU Rekonstrukce Hartigovského paláce - HAMU Rekonstrukce Hartigovského paláce - HAMU Rekonstrukce Hartigovského paláce - HAMU Rekonstrukce Hartigovského paláce - HAMU Rekonstrukce Hartigovského paláce - HAMU Rekonstrukce Hartigovského paláce - HAMU
 

Charakteristika

Projekt rekonstrukce fasád a střech Hartigovského paláce má vedle zlepšení technicko-užitných parametrů střešní krytiny a fasádního pláště napravit chyby a deformace architektonických prvků, způsobených v minulosti při opravách ať střechy či fasád, včetně výměny oken.
U střešního pláště byla nahrazena pálená krytina z bobrovek za prejzy, které lépe odpovídají stavu z doby přestavby v roce 1791. Byl zredukován stávající extrémní počet střešních okének – „padáků“. Vytvořena naopak byla okna ve tvaru „volské oko“ odpovídajích typu střech - a to na východním a severním křídle.
Na průčelní fasádě do náměstí byly provedeny úpravy spočívající zejména v korekcích velikosti a členění oken 2. patra a přízemí a částečně i 1. patra. V rekonstrukci – rehabilitaci fasádní štukové výzdoby došlo k doplnění deformovaných – osekaných plastických článků – zejména šambrán, suprafenster, parapetních výplní, případně říms.
Základní koncepce řešení barevnosti fasád spočívala v dvoubarevné kombinaci šedomodrých ploch a světle režných omítek v jemných odstínech.
U dvorních fasád byly provedeny opravy nátěrů související s opravou trhlinek na omítkách, respektujícími, stejně jako u nátěrů oken a dveří stávající řešení.