Rekonstrukce a dostavba areálu České Pojišťovny a.s.

Stavba:Rekonstrukce a dostavba areálu České Pojišťovny a.s.
Místo:Spálená 14, Praha 1
Investor:Česká Pojišťovna a.s.
Zahájení výstavby:2003/03
Realizace:2004/04
Rekonstrukce a dostavba areálu České Pojišťovny a.s. Rekonstrukce a dostavba areálu České Pojišťovny a.s. Rekonstrukce a dostavba areálu České Pojišťovny a.s. Rekonstrukce a dostavba areálu České Pojišťovny a.s. Rekonstrukce a dostavba areálu České Pojišťovny a.s. Rekonstrukce a dostavba areálu České Pojišťovny a.s. Rekonstrukce a dostavba areálu České Pojišťovny a.s. Rekonstrukce a dostavba areálu České Pojišťovny a.s. Rekonstrukce a dostavba areálu České Pojišťovny a.s. Rekonstrukce a dostavba areálu České Pojišťovny a.s. Rekonstrukce a dostavba areálu České Pojišťovny a.s. Rekonstrukce a dostavba areálu České Pojišťovny a.s. Rekonstrukce a dostavba areálu České Pojišťovny a.s. Rekonstrukce a dostavba areálu České Pojišťovny a.s. Rekonstrukce a dostavba areálu České Pojišťovny a.s.
 

Charakteristika

Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce budovy s vestavbou přepážkové haly v nádvoří objektu. Tento objekt zůstal i po rekonstrukci užíván jako administrativní budova.

Budova má charakter uzavřeného bloku o celkové výšce šesti NP a jedním suterénem, který je využíván jako jídelna. Hlavní vstup do objektu je přes závětří a zádveří do symetricky řešených recepcí navazujících prostorů přepážkových hal, umístěných po obou stranách parteru a komunikačně propojených s nově koncipovanou dvoranou přepážkové haly uprostřed dispozice budovy. Přes recepci a ostrahu je přístup i do monumentálního hlavního schodiště s propojením na jednotlivá podlaží. Druhý, protilehlý vstup řeší napojení na předpokládanou síť pasáží a možnost bezbariérového přístupu do této administrativní budovy.

Architektonické řešení vycházelo z předpokladu, že secesní palác musí být v zásadě zachován v celé své hodnotě a objemové skladbě a slohově zrekonstruován.