Rekonstrukce a rozšíření chemické kanalizace Praha 10

Stavba:Rekonstrukce a rozšíření chemické kanalizace Praha 10
Místo:Praha 10 – Dolní Měcholupy
Investor:Zentiva a.s.
Zahájení výstavby:2005/06
Realizace:2005/11
Divize:Divize 1 | Ing. Pavel Exner - tel. 225 377 131
 

Charakteristika

Účelem opravy průmyslové kanalizace bylo úplné oddělení průmyslových vod do samostatné chemické kanalizace, zaústěné do podnikové ČOV. Celková délka rekonstruované areálové chemické kanalizace byla cca 600 m. Před zahájením výkopových prací bylo nutno provést výluku provozu v dotčených objektech. 

Kanalizace byla provedena ze svařovaných PP trubek profilu DN 200 (žebrované potrubí PP SN 8), šachty byly provedeny jako vstupní, kde jsou osazeny kompenzátory z důvodu délkové roztažnosti PP potrubí při průtoku kapalin vyšší teploty. Součástí projektu byla taktéž oprava komunikací, jejichž povrch je odvodněn pomocí štěrbinových betonových žlabů uložených v konstrukci komunikace. Povrch je v jedné části ze zámkové dlažby, v druhé z litého asfaltu na betonovém podkladu.