Rekonstrukce a stavební úpravy objektu Wilsonova - Slaný

Stavba:Rekonstrukce a stavební úpravy objektu Wilsonova - Slaný
Místo:Wilsonova 599 a 621, Slaný
Investor:Město Slaný
Zahájení výstavby:2005/08
Realizace:2005/11
Divize:Divize 3 | stav. Jiří Horáček - tel. 225 377 131
Rekonstrukce a stavební úpravy objektu Wilsonova - Slaný Rekonstrukce a stavební úpravy objektu Wilsonova - Slaný
 

Charakteristika

Celková rekonstrukce objektů včetně nových vestaveb do stávajícího krovu. Uliční fasády do výškové úrovně hlavní římsy byly ponechány ve své stávající architektonické podobě, byly pouze vyspraveny a opatřeny novým nátěrem. V objektu 621 byla z důvodu vestavby nového bytu do krovu sklonitá střešní krytina prolomena instalací střešních oken, na dvorní straně lokálně umístěných, na uliční straně sdružených do sestav.
Ze střech byla snesena stávající plechová krytina a použita tradiční keramická taška.